Operacja to wykonywana w procesie produkcyjnym czynność. Przy dokładnie tworzonych planach powinna być to praca do realizacji w danym momencie (nie przerywana innymi czynnościami), na jednej stacji roboczej, powodująca dodanie wartości do przetwarzanego produktu.

W wybranym sposobie pracy raportowania każdej operacji i pracy na zadaniach operacyjnych, dokładne rozpisanie operacji w drzewie technologii jest bardzo istotne. Ale pamiętaj, że czasem warto drobne czynności, wykonywane w tym samym miejscu i przez tego samego pracownika/załogę, połączyć w jedno zadanie. Im mniejsze drzewo technologii, tym mniej zadań, mniej podejść do terminala w celu raportowania efektów i łatwiejsza analiza.

Operacje zdefiniujesz w Technologie > Operacje.

Wprowadzone tu operacje traktuj jak szablon. Będziesz je zaciągać później do drzewa technologii, ale wówczas stają się kopią szablonu, użytą w drzewie i tam mogą być modyfikowane. Zmiana operacji szablonowej nie wpływa bezpośrednio na zmianę wszystkich używających jej technologii.

Podaj Numer i Nazwę, i zaznacz parametr Utwórz produkt wyjściowy operacji. Spowoduje to utworzenie produktu-półproduktu o numerze i nazwie na podstawie operacji i podpięcie go jako domyślny produkt wyjściowy operacji w technologii. Zapisz.

Uwaga! Jeśli będziesz przyjmował półprodukty na magazyn, to parametr Utwórz produkt wyjściowy operacji lepiej zostawić niezaznaczony. W takiej sytuacji półprodukty należy zdefiniować samodzielnie, tak by wiadomo było jakiego wyrobu dotyczą i wskazać właściwy w tabeli produktów wyjściowych w technologii.
Operacja
Operacja

Następnie przejdź do zakładki Stacje robocze. Wskaż Dział w jakim operacja będzie wykonywana. Zapisz. Teraz w tabeli poniżej kliknij przycisk Plus i zaciągnij wszystkie stacje robocze, które mogą zająć się wykonywaniem tego zadania.

Stacje roboczej operacji
Stacje robocze operacji
Najlepiej podać tutaj najczęściej występującą listę miejsc wykonania danej czynności. Jeśli do produkcji jakiegoś specyficznego wyrobu lista stacji jest inna, to zmiany naniesiesz wprost w technologii.

I ostatni ważny element - przejdź do zakładki Normy czasowe i wskaż jak długo dana czynność powinna trwać (przyjmując wykonanie jednostki lub minimalnej ilości wyrobu). Najważniejsze są pola umiejscowione w lewej części okna:

  • Czas przygotowawczo - zakończeniowy TPZ - to jest ten czas, który trzeba poświęcić, by przygotować się do czynności i ją zakończyć, np. sprzątając stanowisko. Czas jest stały, niezależnie od zleconej ilości wyrobu
  • Jednostkowy czas produkcji Tj - to jest faktyczny czas wytworzenia jednostki wyrobu (sam decydujesz w polu Dla produkcji w jednym cyklu jaka jest minimalna ilość możliwa do wytworzenia. Pamiętaj też o właściwej jednostce miary - musi być ona zgodna z produktem, który w tej operacji będzie wytwarzany). Czas ten będzie wydłużany wraz ze wzrostem ilości zleconej
  • ** Dodatkowy czas** - to czas, który musi upłynąć, by móc wykonać kolejną czynność (np. po to, by nałożona farba mogła wyschnąć).

Wszystkie czasy należy podać w formacie: GG:MM:SS (godziny:minuty:sekundy).

Normy czasowe operacji
Normy czasowe operacji
Jeśli część stacji roboczych potrafi wykonać czynność w innym czasie, zdefiniuj ich specyficzne wartości w tabeli: Normy czasowe inne dla stacji roboczych
Pełny opis funkcjonalności znajdziesz w tym rozdziale: Operacje

Posiadasz już wszystkie dane, by móc opisać proces produkcji za pomocą technologii. To ważny krok. Przejdź do kolejnej strony dokumentacji.Krok 8/13: Utwórz technologie