Logując się do qcadoo wia Cię dashboard. Będziesz jednak wracał na nią częściej - bo proponuje kilka ciekawych rozwiazań, o których poczytasz poniżej.

Jeśli logujesz się po raz pierwszy i masz uprawnienia administratora pojawi się konfigurator, który pozwoli w szybki sposób ustawić dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w qcadoo.

Zacznę od tego, że cały dashboard jest konfigurowalny. Wejdź w Parametry > Parametry ogólne > przycisk Dashboard i wskaż co chciałbyś zobaczyć na stronie startowej.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przejść do dashboardu klikając w lewym górnym rogu ekranu w przycisk Przycisk qcadoo qcadoo).


Dashboard dzieli się na 3 obszary:

 1. obszar przycisków szybkiego wybierania
 2. obszar wykresu dziennej produkcji
 3. obszar dzisiejszych zleceń produkcyjnych lub zadań operacyjnych
Dashboard
Dashboard

Przyciski szybkiego wybierania

Masz możliwość ustawienia maksymalnie 6 przycisków z oferowanych w parametrach. Dzięki temu najczęściej używane funkcjonalności będziesz mieć zawsze pod ręką i szybko będziesz mógł je wywołać.

W parametrach możesz też ustawić kolejność w jakiej wyświetlane są przyciski.

Wykres dziennej produkcji

Wykres przedstawia dane z dzisiejszej produkcji. Składa się z trzech grup:

 • produkcja nie rozpoczęta
 • produkcja aktualnie realizowana
 • produkcja ukończona

Analizowane są wszystkie zlecenia produkcyjne z dziś. Z każdego zlecenia pobierany jest procent wykonania. I to procent wykonania kwalifukuje zlecenie do danej grupy na wykresie. Jeśli w zleceniu nie ma ilości wyprodukowanej (czyli procent wykonania = 0) to zlecenie kształtuję grupę produkcji nie rozpoczętej. Jeśli produkcja została rozpoczęta i zarejestrowano już ilość wyprodukowaną, a procent wykonania jest większy od 0 ale nie przekroczył jeszcze 100%, to zlecenie wskakuje do grupy aktualnie realizowanych. Jeśli natomiast produkcja została zrealizowana w pełni, czyli wykonano 100% albo ustawiono status ‘zakończone’ to dane ze zlecenia zwiększają grupę produkcji ukończonej.

Obszar zleceń produkcyjnych lub zadań operacyjnych

O tym co będziesz widzieć na dashboardzie decydują parametry - jeśli raportujesz zlecenia produkcyjne, ustaw widoczność zleceń. Jeśli natomiast raportujesz wykonanie każdej operacji - ustaw widoczność zadań operacyjnych.

Ten element dashboardu ma na celu szybkie pokazanie Ci co masz zaplanowane do realizacji na dziś. I tu znowu 3 grupy:

 • oczekujące
 • realizowane
 • gotowe

Jeśli chcesz, aby obszar zleceń/zadań rozciągnięty był na całą wysokość ekranu, wyłącz w parametrach Wykres dzienny produkcji i dla każdego przycisku ustaw, by był niewidoczny.

W zależności od statusu zlecenie wskakuje do właściwej grupy::

 • jeśli zlecenia mają status zaakceptowane lub przerwane to prezentowane są w grupie oczekujące
 • jeśli zlecenia mają status rozpoczęte to pojawiają się w grupie realizowane
 • jeśli zlecenia mają status zakończone to kształtują grupę gotowe

Przeciągając zlecenia między grupami (z lewej strony na prawą) możesz zmieniać ich statusy:

 • z grupy oczekujące do realizowane –> zlecenie dostaje status rozpoczęte
 • z grupy realizowane do gotowe –> zlecenie dostaje status zakończone

Natomiast o tym w jakiej grupie zostanie zaprezentowane zadanie operacyjne świadczy stopień jego realizacji, interpretowany w następujący sposób:

 • jeśli zadanie nie ma zarejestrowanej produkcji i jego procent wykonania to 0, pojawia się w grupie oczekujące,
 • jeśli zadanie ma co najmniej jeden meldunek z produkcji, a procent wykonania kształtuje się między 0 a 100 procent, to widoczne jest w grupie realizowane
 • jeśli zadanie jest w pełni wykonane i jego procent = 100 albo status to zakończone to zadanie będzie zaprezentowane w grupie gotowe
Zadania operacyjne nie mogą być przesuwane między grupami. Statusy zadań muszą być zmieniane z poziomu listy zleceń produkcyjnych.

Dodatkowe funkcje dostępne z poziomu obszaru zleceń / zadań operacyjnych

Z poziomu zleceń produkcyjnych widocznych na dashboardzie możesz wykonać następujące funkcje:

 1. klikając w numer zlecenia (czarna belka) przejdziesz do szczegółów zlecenia produkcyjnego. I z tego poziomu możesz wykonać wszystko to, co jest możliwe w standardzie dla zlecenia o danym statusie
 2. w obszarze realizowane z poziomu zlecenia raportowanego zbiorczo możliwe jest przejście do terminala rejestarcji produkcji (przycisk Przycisk Pokaż terminal Pokaż terminal). Dane z automatu zostaną zaczytane, wystarczy, że wprowadzisz efekty wykonanej produkcji i potwierdzisz meldunek
 3. klikając w przycisk Przycisk Dodaj zlecenie Dodaj zlecenie utworzysz w bardzo intuicyjny sposób zlecenie produkcyjne. Poczytasz o tym tutaj
 4. w obszarze realizowane z poziomu zlecenia możliwe jest wydrukowanie etykiet. Etykieta drukowana jest w PDF w formacie: 104 x 160 mm. Na etykiecie, oprócz danych ze zlecenia, umieszczane jest logo firmy - możesz je podpiąć w parametrach ogólnych systemu

Z poziomu zadań operacyjnych widocznych na dashboardzie możesz wykonać następujące funkcje:

 1. klikając w numer zadania (czarna belka) przejdziesz do szczegółów zadania operacyjnego
 2. klikając w numer zlecenia (widoczny w treści kafelka) przejdziesz do szczegółów zlecenia produkcyjnego
 3. klikając przycisk Przycisk Pokaż terminal Pokaż terminal przejdziesz do terminala rejestracji produkcji i będziesz mógł zaraportować efekty swojej produkcji (dane zostaną z automatu wczytane, zostaje Ci podanie ilości, czasu i potwierdzenie meldunku).
Jeśli użytkownik, z którego korzystasz, ma przypisanego pracownika, to zostanie on z automatu wypełniony po przejściu do terminala. Jeśli nie ma - będziesz musiał pracownika ręcznie zalogować i dopiero wówczas wczytają się dane o zadaniu / zleceniu.

Dodatkowo zarówno zlecenia jak i zadania mogą być filtrowane po następujących danych:

 • numer produktu
 • nazwa kontrahenta
 • opis
 • kategoria zlecenia
 • numer linii produkcyjnej
 • numer stacji roboczej
 • pracownik
 • numer zlecenia

Aby przefiltrować należy wpisać kryterium w pole Szukaj i nacisnąć Enter.