Podstawowy poziom rejestracji produkcji

Aby móc realizować rejestrację produkcji na poziomie podstawowym:

  • Dla danego “Zlecenia produkcyjnego”, (widok szczegółów zlecenia produkcyjnego) w zakładce “Rejestracja produkcji” wybieramy sposób: “podstawowy”. (Wybierając ten sposób nie mamy możliwości określenia pozostałych parametrów, z ramek po prawej i lewej).

  • Akceptujemy zlecenie produkcyjne, następnie Rozpoczynamy. Więcej o Stanach i statusach zleceń.

  • Aktywuje się przycisk Ilości wyprodukowane/zużyte belka przycisków funkcyjnych menu. Po wejściu pojawia się tabela produktów wejściowych, właściwych dla tego zlecenia.

Ogólny postęp produkcji
Ogólny postęp produkcji

Po wybraniu danego produktu (klikając na jego numer, bądź nazwę) wprowadzamy ilości wyprodukowane i użyte (skonsumowane) dla danego produktu.

Rejestracja podstawowa
Rejestracja podstawowa

Jednocześnie w zakładce “Główna” na stronie Zlecenia produkcyjnego aktualizować się będzie pole z “Wykonaną ilością produktów”. Ilość ta tworzy się na podstawie liczby widniejącej w rubryce tego produktu, który jest ostatnim produktem wyjściowym drzewa technologii.

Przykładowo: Jeśli produktem końcowym naszego zlecenia jest produkt o numerze S-1 i nazwie Stół i jeśli w rubryce Wyprodukowane wprowadzimy 5, to w Głównej zakładce tego zlecenia produkcyjnego, w rubryce Wykonana ilość produktu również pokaże się cyfra 5.