Konfigurator technologii pozwoli na dodawanie technologii w łatwy sposób, ale tylko z niezbędnymi informacjami. Dzięki konfiguratorowi powstanie technologia tylko z wymaganymi danymi - część z nich będziesz musiał podać, a pozostałe dane uzupełnimy na podstawie parametrów i wartości domyślnych.

Przejść do konfiguratora możesz w dwa sposoby:

  • przechodząc bezpośrednio do konfiguratora z menu Technologie > Konfigurator technologii
  • z listy technologii, klikając przycisk Przycisk Konfigurator Technologii

Aby konfigurator był dostępny, muszą być spełnione następujące warunki:

  • parametr sposóbu rejestracji produkcji musi mieć ustawioną wartość zbiorczy lub dla każdej operacji
  • parametr Uzupełniaj magazyny dla produktów w przepływie podczas sprawdzania technologii musi mieć wartość tak
  • parametr zasięg przyjmuje wartość jeden dział lub wiele działów
  • musi być zdefiniowany co najmniej jeden magazyn
  • musi być zdefiniowany co najmniej jeden dział

Technologia tworzona jest w pięciu krokach:

Krok 1: Dla jakiego produktu chcesz technologię?

W kroku pierwszym, określasz produkt, dla którego tworzona będzie technologia.

Dodanie produktu wyjściowego
Dodanie produktu wyjściowego

Podaj koniecznie produkt, ilość oraz opcjonalnie opis technologii. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego produktu na liście, możesz dodać nowy klikając przycisk Przycisk Zdefiniuj nowy produkt

Dodanie nowego produktu
Dodanie nowego produktu

Aby zdefiniować nowy produkt finalny, podaj numer, nazwę oraz jednostkę produktu.

Krok 2: Jak chcesz produkować?

W kroku drugim, określasz operacje technologii.

Dodanie operacji
Dodanie operacji

W tym widoku dodajesz poziomy drzewa technologii klikając przycisk Przycisk Dodaj operację

Kolejne operacje możesz wybierać z listy, a jeśli chcesz zdefiniować nową operację do technologii, kliknij przycisk Dodanie operacji

Aby dana operacja była widoczna na liście operacji, musi ona mieć zaznaczony parametr Utwórz produkt wyjściowy operacji lub wskazany produkt wyjściowy, w innym wypadku operacja nie będzie możliwa do użycia w konfiguratorze.
Dodanie nowej operacji
Dodanie nowej operacji

Podaj numer oraz nazwę nowej operacji, następnie zapisz. Nowo powstała operacja zostanie zaczytana do poziomu drzewa technologii, z którego dodawanie nowej operacji zostało wywołane.

Krok 3: Z czego chcesz produkować?

W kroku trzecim określasz surowce oraz ich ilość w każdej z wybranej przez siebie operacji w kroku poprzednim.

Dodanie produktów wejściowych
Dodanie produktów wejściowych

Surowiec możesz wyszukać poprzez kliknięcie Wyszukiwanie operacji , wpisanie numeru produktu i skorzystanie z podpowiadanych pozycji lub zdefniniowanie nowego surowca klikając Dodanie operacji .

Dodanie nowych produktów wejściowych
Dodanie nowych produktów wejściowych

Kolejnym krokiem jest określenie ilości surowca zużywanego w operacji. Możesz również dodać więcej produktów wejściowych operacji, wystarczy, że klikniesz Dodanie produktu do operacji i zdefiniujesz kolejny surowiec.

Krok 4: Gdzie chcesz produkować?

W tym etapie możesz przypisać stację roboczą do każdej ze zdefiniowanych operacji w technologii.

Krok czwarty widoczny jest tylko w przypadku, kiedy parametr sposób rejestracji produkcji ma wartość dla każdej operacji.
Dodanie stacji roboczych
Dodanie stacji roboczych

Stacje robocze możesz wyszukać poprzez kliknięcie Wyszukiwanie operacji , wpisanie numeru stacji roboczej i skorzystanie z podpowiadanych pozycji lub zdefniniowanie nowej stacji, klikając Dodanie operacji . Jeśli nie chcesz wskazywać konkretnej stacji roboczej dla operacji, możesz zostawić to pole puste i przejść dalej.

Dodanie nowej stacji roboczej
Dodanie nowej stacji roboczej

Krok 5: Podsumowanie

Po przejściu do ostatniego etapu, zobaczysz drzewo technologii z informacjami podanymi we wcześniejszych krokach. W podglądzie zobaczysz:

  • produkt wyjściowy technologii
  • operacje drzewa technologii
  • produkty wejściowe operacji i ich ilości
Podsumowanie
Podsumowanie

Kiedy cała struktura drzewa się zgadza, naciśnij przycisk Zakończenie tworzenia technologii , a my stworzymy zdefiniowaną przez Ciebie technologię, zapiszemy ją oraz ustawimy jako domyślną.