Technologia to serce qcadoo. To dzięki technologii wiemy w jaki sposób będzie realizowana produkcja: jakie czynności są do wykonania, w jakiej kolejności, ile będą trwać, gdzie mają być przeprowadzone, jakie materiały mają być zużyte i w jakich ilościach, z jakich magazynów mają być pobierane surowce i gdzie będą przyjmowane wyroby, czy jakie narzędzia mają być użyte. Wszystkie te informacje (a nawet trochę więcej - o pełnej funkcjonalności poczytasz tutaj) zawarte są w technologii wyrobu.

Główna

Aby dodać technologię wejdź w Technologie > Technologie i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy. Zacznij od wypełnienia Produktu - dzięki temu wypełnią się Numer i Nazwa:

Technologia - zakładka Główna
Technologia - zakładka Główna

Operacje

Przejdź do zakładki Drzewo. Rozpoczynając od ostatniej wykonywanej operacji, wskazuj kolejne czynności z przygotowanej wcześniej listy, układając je w drzewo. Jak? W obszarze Operacje z lewej strony okna, kliknij przycisk Przycisk Dodaj operacje Dodaj operacje. W uruchomionym oknie wybierz Operację. Kliknij Przycisk Zapisz Zapisz.

Jeśli w technologii tego wyrobu operacja ma wyglądać inaczej niż w przyjętym szablonie, to to jest dobry moment, by nanieść poprawki. Ale spokojnie - jeśli nie zrobisz tego teraz, możesz poprawić czy uzupełnić dane później. Masz na to czas aż do akceptacji technologii.

Następnie kliknij przycisk Przycisk Powrót

  • wybrana operacja zostanie wczytana do drzewa technologii. Kliknij w tę operację i ponownie dodaj kolejną czynność, powtarzając kroki opisane wyżej. Każda wybrana operacja będzie operacją poprzedzającą tą, która w drzewie została zaznaczona.
Technologia - zakładka Drzewo
Technologia - zakładka Drzewo
Drzewo technologii może mieć wiele gałęzi, może mieć też wiele operacji na tym samym poziomie.

Produkty

Produkty technologii
Produkty technologii

Każda operacja musi mieć zdefiniowaną listę produktów zużywanych i co najmniej jeden produkt wytworzony.

Jeśli do szablonu operacji przypisany był produkt, to został on wczytany jako produkt wyjściowy. Jeśli nie - musisz go samodzielnie wskazać. Kliknij w drzewie w operację i w prawej górnej tabeli: Produkty wyjściowe kliknij przycisk Nowy Nowy. Wskaż produkt i ilość, która zostanie wytworzona w danej czynności.

W wyniku realizacji operacji możemy uzyskać wiele produktów. Ale zawsze jeden z nich jest produktem głównym. Pozostałe mogą być odpadem, albo produktem dodatkowym, wytwarzanym zawsze przy okazji głównego wyrobu technologii.

Kolejnym krokiem jest utworzenie listy materiałów, które muszą być zużyte w danej operacji. W dolnej tabeli z prawej strony (Produkty wejściowe) kliknij przycisk Nowy , podaj Produkt i Ilość konieczną do zużycia. Zapisz. I tak dodaj wszystkie surowce. Jeśli lista jest długa, możesz skorzystać z importu pozycji z .xlsx.

I teraz ważna rzecz - aby technologia była poprawnie zdefiniowana jeden produkt wyjściowy operacji musi znaleźć się jako wejście do operacji kolejnej. Możesz albo ręcznie dodać produkty, albo skorzystać z funkcji Przenieś produkty do kolejnych operacji Przenieś produkty do kolejnych operacji. Funkcja ta może wywoływać się automatycznie w momencie sprawdzania technologii, jeśli ustawisz tak w parametrach.

Najtrudniejsze za Tobą. Przejdźmy do kolejnych, istotnych zakładek technologii.

Rejestracja

W zakładce Rejestracja upewnij się, że Sposób rejestracji produkcji = dla każdej operacji.

Technologia - zakładka Rejestracja
Technologia - zakładka Rejestracja

Działy

W zakładce Działy ustawiasz, czy produkcja będzie w całości realizowana na jednym dziale (wtedy Zasięg = jeden dział), czy może różne operacje będą związane z różnymi działami (wtedy Zasięg = wiele działów). Jeśli wskazałeś dział w szablonie operacji, w kroku 7., to zakładka zostanie automatycznie wypełniona. A do Ciebie będzie należała tylko weryfikacja.

Technologia - zakładka Działy
Technologia - zakładka Działy

Linie/stacje

W zakładce Linie/stacje w technologii raportowanej z dokładnością do operacji widoczne są tabele: linii produkcyjnych i stacji roboczych. To stacje robocze są tutaj najistotniejsze. Powinna znaleźć się tu lista stacji, które mogą wykonać każdą z zaplanowanych w drzewie czynności. Jeśli w kroku 7. dla operacji przypisane zostały domyślne stacje, to zostaną tutaj wczytane. Jeśli przy produkcji tego wyrobu lista jest inna - zmodyfikuj ją w tej zakładce. Jak? W lewej tabeli kliknij w operację, a w prawej tabeli utwórz właściwą listę stacji roboczych.

Technologia - stacje robocze
Technologia - stacje robocze

Stacji roboczych dla danej operacji może być wiele. Na etapie planowania, system dobierze miejsce najlepsze na dany moment.

Linia produkcyjna to informacja drugorzędna - wskazana tutaj linia (oznaczona jako domyślna) będzie uzupełniona w zleceniu produkcyjnym. Jeśli jej nie wypełnisz, linia zostanie wypełniona na podstawie parametrów zlecenia. I w większości przypadków to wystarczy.

Przepływy

W zakładce Przepływy definiujesz magazyny uczestniczące w procesie - z jakiego magazynu pobierane będą surowce i gdzie będą przyjmowane wyroby gotowe. Jeśli definiując strukturę firmy, w kroku 5., podałeś magazyny dla działu, to zostaną one wykorzystane do ustawienia tutaj wartości. Jeśli zasięg = jeden dział, podane domyślne magazyny zobaczysz u góry ekranu. Jeśli zasięg = wiele działów, magazyny widoczne będą tylko przy zaprezentowanych niżej produktach. Jak zaciągnąć magazyny do produktów? Kliknij przycisk Uzupełnij magazyny w produktach .

Technologia - zakładka Przepływ
Technologia - zakładka Przepływ
Funkcja Uzupełnij magazyny w produktach może się automatycznie wywoływać podczas sprawdzania technologii, jeśli odpowiednio ustawisz parametry.

Jeśli chcesz przyjmować na magazyn półprodukty, czyli efekty każdej z operacji, ustaw Przepływ produkcji w toku na magazyn i wskaż właściwe miejsce w polu: Magazyn produkcji w toku.

Jeśli w ramach całej technologii, surowce mają być pobierane z różnych magazynów, to w zakładce Dział musi być ustawiony zasięg = wiele działów. Dzięki temu odblokują się pola magazynu w szczegółach produktów w tabelach w przepływie i będzie można wskazać właściwą lokalizację.

Sprawdzenie poprawności i akceptacja technologii

Jesteś już prawie u celu. Pozostała zmiana statusu na zaakceptowany. Najpierw jednak sprawdź, czy wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, klikając przycisk Sprawdź poprawność . Jeśli coś wymaga poprawy - otrzymasz stosowny komunikat. W razie problemów, ta strona dokumentacji powinna Ci pomóc w naniesieniu stosownych zmian.

Jeśli technologia jest poprawna, zwieńczeniem dzieła będzie oznaczenie technologii jako zaakceptowana. W tym celu kliknij przycisk Akceptuj .

Brawo! Twoja pierwsza technologia w qcadoo jest gotowa!

Teraz możesz już zlecać produkcję.Krok 9/13: Zleć produkcję