Typy usterek wykorzystywane są w qcadoo w module utrzymania ruchu oraz w zleceniu napraw. Zgłaszając zdarzenie, trzeba określić co się dzieje z danym obiektem. Możesz przygotować listę typowych usterek czy problemów, a nawet przypisac je jako domyślne do typów stacji czy stacji roboczych. Jeśli wydarzy się coś nieprzewidzianego - użytkownik będzie mógł wskazać typ usterki = inne i w polu opis uszczegółowić sytuację.

Aby zdefiniować listę typowych usterek wejdź w Podstawowe > Typy usterek

Lista typów usterek
Lista typów usterek

i kliknij Przycisk Dodaj nowy typ usterki Dodaj nowy

Formatka dodawania nowego typu usterki
Formatka dodawania nowego typu usterki

Definicja typów usterek jest bardzo prosta. Wystarczy podać nazwę i wskazać czego dotyczy dana usterka - stacji / podzespołu, typu stacji czy produktu. Od ustawień pola Dotyczy zależy aktywność zakładek Stacje / podzespoły i Typy stacji.

Typy usterek dla stacji / podzespołu i typu stacji wykorzystywane są w dziale utrzymania ruchu, natomiast typ usterek dla produktu przyda się przy realizacji zleceń naprawy.

Przypisanie domyślej stacji lub typu stacji do typu usterki
Przypisanie domyślej stacji lub typu stacji do typu usterki

To w tych zakładkach możesz przypiać w jakiej maszynie czy typie maszyn może tego typu usterka wystąpić. Dzięki tym wskazaniom będą się podpowiadać odpowiednie dane przy dodawaniu zdarzeń.