Zapotrzebowanie materiałowe to lista produktów: surowców i półproduktów potrzebnych do zrealizowania danego zlecenia produkcyjnego lub wielu zleceń produkcyjnych. To tak, jakbyśmy urządzali przyjęcie w domu dla naszych przyjaciół. Tworzymy wtedy jedną zbiorczą listę zakupów, zawierając w niej wszystkie produkty potrzebne do przygotowania kilku potraw.

Zapotrzebowanie materiałowe wyliczane jest na podstawie drzewa technologii i zaplanowanej ilości produktów do wykonania, zawartej w zleceniu produkcyjnym.

Jeśli nasza technologia zakłada, że do wyprodukowania jednej sztuki stołu będziemy potrzebować 5 desek, to mając zlecenie produkcyjne na 10 stołów, zapotrzebowanie materiałowe wskaże, że potrzebujemy 50 desek.

Jak wygenerować zapotrzebowanie materiałowe?

Przechodzimy do: ZAOPATRZENIE » Zapotrzebowanie materiałowe »  Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Formularz zapotrzebowania materiałowego
Formularz zapotrzebowania materiałowego
  1. Najpierw nadajemy “Numer” zapotrzebowania i wybieramy jego “Typ”, opcjonalnie wprowadzamy nazwę w celu łatwiejszej identyfikacji zapotrzebowania. Możemy wygenerować zapotrzebowanie uwzględniając tylko surowce technologi, produkty wejścia wszystkich operacji lub surowce technologii oraz produkty podwykonawców.

  2. Następnie wybieramy Przycisk zapisz Zapisz.

  3. Po prawej stronie: aktywuje się przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj istniejący. Wybieramy zlecenie produkcyjne, dla którego chcemy wygenerować zapotrzebowanie materiałowe. Jeśli tworzymy zbiorczą listę - wybieramy kilka zleceń produkcyjnych, np. z ostatniego tygodnia bądź ostatniego miesiąca.

  4. Następnie klikamy w Generuj Generuj. Uzupełni nam się informacja kto i kiedy wygenerował zapotrzebowanie.

  5. Dokument możemy pobrać w formacie Przycisk PDF PDF bądź Przycisk XLS XLS.

Wydruk ten jest pomocny, jeśli qcadoo nie jest zintegrowane z systemem magazynowo - księgowym. Wtedy na podstawie tej listy można skompletować potrzebne do zrealizowania zlecenia na komponenty. Jeżeli chcemy sprawdzić ilości potrzebne do produkcji, ale uwzględniając stany magazynowe, to należy skorzystać z Pokrycia zapotrzebowania