Czym są grupy zleceń?

Grupa zleceń to element łączący zlecenia produkcyjne o tych samych:

 • linii produkcyjnej,
 • asortymencie.

Z grup korzystamy gdy chcemy, aby zlecenia produkcyjne przekazywane na produkcję były zgrupowane z dokładnością do asortymentu i procesu (linii produkcyjnej).

Weźmy przykład: nasza firma zajmuje się produkcją oświetlenia, między innymi abażurów ze sznurka w róźnych rozmiarach. Wyrób gotowy musi przejść 2 procesy: montaż i pakowanie. Na zamówieniu sprzedaży są 3 rozmiary tego samego wyrobu (3 indeksy produktów). W qcadoo będzie istnieć 6 zleceń produkcyjnych - 3 pierwsze powstaną przez utworzenie zleceń do zamówienia sprzedaży, a 3 kolejne przez generowanie zleceń na komponenty.

Grupę zleceń możesz utworzyć na dwa sposoby:

 • z poziomu zamówienia sprzedaży,
 • z poziomu listy grup zleceń.

Zanim przystąpisz do tworzenia grupy, musisz zadbać o odpowiednią parametryzację w qcadoo:

 • upewnij się, że wykorzystywane technologie mają zdefiniowaną linię produkcyjną,
 • utwórz asortymenty i przypisz je do produktów końcowych.

Grupa zleceń może przyjmować następujące statusy:

 • Oczekujące - gdy nie jest spełniony żaden poniższy warunek,
 • W trakcie - kiedy przynajmniej jedno powiązane zlecenie produkcyjne ma status “Rozpoczęte”, “Przerwane” lub “Zakończone”,
 • Zakończone - gdy wszystkie powiązane zlecenia produkcyjne mają status “Zakończone” lub “Zaniechane”, albo gdy na liście powiązanych zleceń jest jednocześnie przynajmniejniej jedno zlecenie “Zakończone”/”Zaniechane” i jedno “Odrzucone”,
 • Odrzucone - kiedy wszystkie powiązane zlecenia produkcyjne mają status “Odrzucone”.

Jak dodać grupę zleceń z poziomu zamówienia sprzedaży?

Grupowanie
Grupowanie
 1. Wejdź do PLANOWANIE > Zamówienia sprzedaży.

 2. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży, używając Dodaj nowy Dodaj nowy bądź wybierz istniejące z listy zamówień i wejdź w jego edycję.

 3. Dodaj do zlecenia produkty które chcesz wyprodukować.

 4. Zaznacz interesujące Cię produkty i kliknij Przycisk Generuj Generuj grupę zleceń.

Pamiętaj, że zaznaczone produkty muszą należeć do tego samego asortymentu i być produkowane na tej samej linii.
Grupa zleceń
Grupa zleceń
 1. Pojawi się okno ze szczegółami tworzonej grupy. Kliknij Przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać wprowadzone dane. Zapisanie spowoduje utworzenie zleceń produkcyjnych dla wybranych w kroku 4. produktów. Powstanie tyle zleceń ile zostało wybranych produktów. Zlecenia zostaną utworzone na ilość pozostałą do zlecenia, którą można sprawdzić w zamówieniu sprzedaży.

 2. Teraz możesz przystąpić do generowania zleceń na komponenty. W tym celu kliknij Przycisk generowania Pokrycie zapotrzebowania.

 3. Zostaniesz przeniesiony do okna pokrycia zapotrzebowania. Wybierz Przycisk Generuj Generuj, aby je wygenerować.

Pokrycie zapotrzebowania generowane jest dla tych zleceń produkcyjnych, które są powiązane z grupą i których statusy są różne od: “Zakończone”, “Odrzucone” i “Zaniechane”.
Lista zleceń produkcyjnych wchodzących w skład grupy
Lista zleceń produkcyjnych wchodzących w skład grupy
 1. Teraz utwórz zlecenia na komponenty, wybierając Przycisk Generuj Generuj zlecenia.

 2. Następnie zgrupuj utworzone zlecenia. Aby to zrobić, wywołaj funkcję Przycisk Generuj Grupuj zlecenia na komponenty. Analizuje ona wszystkie wygenerowane zlecenia na komponenty i grupuje je pod kątem takich samych linii produkcyjnych oraz asortymentu.