Analiza wydajności ma na celu ustalenie czy pracownik wyrabia normę. Innymi słowy - czy wyprodukował wystarczającą ilość produktów, w czasie, który poświęcił na realizację zadania. Analiza ta oparta jest o normy wydajnościowe zdefiniowane w technologii. Czas poświęcony na zadanie wyznacza z przedziału czasowego podanego w zakładce Główna w rekordzie rejestracji.

Aby przeprowadzić analizę wejdź w Analizy > Analiza wydajności:

Analiza wydajności
Analiza wydajności

Jeśli pracownik wykonywał pracę na wielu liniach produkcyjnych, to wydajność będzie zaprezentowana w kilku wierszach. Dla każdej linii wyliczymy wydajność i osobno wydajność dzienną, analizując dane z produkcji niezależnie od linii.

Najnowsze dane do analizy pobierzesz klikając przycisk Przycisk Odśwież dane Odśwież dane.

Aby wyliczyć całkowity czas wg normy, całkowity czas, całkowite odchylenie czasowe i wydajność kliknij przycisk Przycisk Przelicz czasy całkowite Przelicz czasy całkowite. Sumy te będą wyznaczone z wszystkich rekordów spełniających kryteria filtrowania, nawet, gdy nie zmieściły się na danej stronie.

Wiersze sumujące agregują dane widoczne na danej stronie tabeli.

Zaznacz dany wiersz i kliknij przycisk Przycisk Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły, aby zobaczyć jakie rekordy rejestracji produkcji ukształtowały ten wynik.

Analiza wydajności - szczegóły
Analiza wydajności - szczegóły.