Jeśli na poważnie myślisz o analizowaniu czasu jaki pracownicy i/lub maszyny tracą dziennie / tygodniowo / miesięcznie podczas produkcji, to powinieneś zalecić ewiedencjonowanie przestojów. A jeśli zależy Ci na tym aby wiedzieć nie tylko jak długo produkcja nie była realizowana, ale także dlaczego linia stała - musisz zdefiniować przyczyny przestojów.

Aby wprowadzić przyczyny przestojów wejdź w Podstawowe > Przyczyny przestojów:

Lista przyczyn przestojów
Lista przyczyn przestojów

i kliknij Przycisk Dodaj nowy  Dodaj nowy

Dodanie przyczyny przestoju
Dodanie przyczyny przestoju

Obowiązkowo wprowadź nazwę oraz określ poprawny typ. Możesz dodatkowo podać opis, aby ułatwić pracownikowi wybór. W liście znajduje się wartość Inna - warto mieć w zapasie, gdyby wydarzyło się coś wyjątkowego i pracownik nie będzie potrafił dopasować żadnej ze zdefiniowanych przyczyn.

Aby analizować zarejestrowane przestoje wg przyczyn wejdź w Rejestracja > Przestoje