Jeśli tutaj trafiłeś, to zapewne już wiesz, że możesz przy naszej małej pomocy, wymagać na pracownikach, aby zmiany (dla Ciebie istotne - określone w parametrach) potwierdzone były przyczyną i ewentualnie opisem.

Przyczyny skorygowania danych w zleceniu produkcyjnym możesz sam określać rozwijając wartości słownika (Administracja > Słowniki > Przyczyny odstępst od planowanej produkcji).

Aby sprawdzić, czy coś zostało zmienione i dlaczego wejdź w Planowanie > Raport odchyleń planu:

Raport odchyleń planu
Raport odchyleń planu

i określ zakres czasowy, z jakiego mamy zebrać dane. Po kliknięciu Przycisk PDF Generuj PDF otrzymasz następujące zestawienie:

Raport odchyleń planu PDF
Raport odchyleń planu PDF