Changelog - 2.5

2.5.3
Wersja Funkcjonalność
2.5.3
 • usunięcie statusu dostawy: Oczekująca potwierdzenia odbioru
 • uzupełnianie działu w operacji utworzonej przez konfigurator qcadoo
 • zapotrzebowanie materiałowe - prezentacja materiałów w tabeli nowej zakładce
 • zablokowanie zmiany atrybutów w zakończonym i odrzuconym zamówieniu sprzedaży
 • obsługa palet na magazynie - ujednolicenie wymagań w całym systemie
 • ograniczenie listy linii w zleceniu do listy zaplanowanej w technologii
2.5.2
Wersja Funkcjonalność
2.5.2
 • nowe role nadające uprawnienia do Gantta zleceń
 • nowe role nadające uprawnienia do kosztów produktów i funkcji uzupełniania kosztów
 • planowana godzina aktualizacji wersji w informacjach o systemie w qcadoo
 • zwiększenie wydajności działania analizy wykonanej produkcji
 • zbiorcza zmiana parametrów technologii - opcja: Aktualizuj normy kosztowe operacji
2.5.1
Wersja Funkcjonalność
2.5.1
 • usunięcie stałego miejsca składowania dla produktu (opcja została zastąpiona domyślnym miejscem składowania)
 • wolumen sprzedaży - funkcja: pokaż kończący się zapas i możliwość zdefiniowania danych w parametrach
2.5.0
Wersja Funkcjonalność
2.5.0
 • rejestracja produkcji
 • zmiana nazwy "dodatkowe informacje" na "Notatka o produkcie"
 • porządki w parametrach terminala rejestracji produkcji
 • nowe kolumny w liście miejsc składowania: Miejsce paletowe i Max liczba palet
 • uaktualnienie importu miejsc składowania z pliku .xlsx
 • domyślne miejsca składowania produktów
 • widoczność na dashboardzie tylko aktywnych zleceń
 • możliwość ograniczenia widoczności zleceń na dashboardzie tylko do tych należących do danego pracownika
 • kopiowanie kalendarzy linii wraz z kopiowaniem linii produkcyjnej
 • wydzielenie nowej roli nadającej uprawnienia do ofert dostaw i negocjacji
 • rozwój ofert dostaw pod kątem obsługi waluty innej niż systemowa i podpowiadania cen dostawcy
 • poszerzenie drugiego poziomu menu
 • WMS:
  • przyjęcie dostawy