Changelog - 2.5

2.5.19
Wersja Funkcjonalność
2.5.19
 • rezygnacja z obsługi stacji buforowej w planowaniu
 • możliwość zmiany terminu ostatecznego w zamówieniu bez modyfikacji powiązanych zleceń
 • kolumna Priorytet w liście planowanych zleceń
 • kolumna Magazyn w liście Dostaw
 • nazwa zadania o typie inne w tooltipie kafelka na wykresie Gantta zadań operacyjnych
2.5.18
Wersja Funkcjonalność
2.5.18
 • kolumna Opis w liście technologii
 • informacja o ilości zablokowanej do kontroli jakości z widoku stanów magazynów
 • poprawki do aktualizacji pozycji zamówień sprzedaży poprzez import z pliku .xlsx
2.5.17
Wersja Funkcjonalność
2.5.17
 • terminal rejestracji produkcji - możliwość podejrzenia szczegółów zarezerwowanego zasobu
 • zmiany w wydruku inwentaryzacyjnym i wydruku stanu magazynu
 • przyjmowanie wyprodukowanego odpadu zawsze w cenie ustalonej na podstawie kosztu nominalnego
 • Gantt zadań operacyjnych - termin ostateczny w tooltipie kafelka
 • generowanie etykiet dla pracownika - komunikat o niemożności utworzenia etykiety z kodem kreskowym
 • informacja o numerze zlecenia w szczegółowym zapotrzebowaniu
2.5.16
Wersja Funkcjonalność
2.5.16
 • aktualizacja zamówień przez import z pliku - poprawki do wprowadzonego rozwiązania
 • zmiany w oknie wyboru zleceń w terminalu rejestracji produkcji
 • usunięcie zbędnych kolumn w parametrach dokumentów (reszta po dysp. przes. i reszta po dysp. przes. jedn. dod.)
 • usunięcie niewykorzystywanego parametru zlecenia: pozwól na zmianę technologii w oczekującym zleceniu
2.5.15
Wersja Funkcjonalność
2.5.15
 • rozwój funkcjonalności w pluginach klienckich
 • nowy format załączanego pliku: plt
 • poprawa błędów w działaniu systemu w wersji open source
2.5.14
Wersja Funkcjonalność
2.5.14
 • rozwój funkcjonalności w pluginach klienckich
2.5.13
Wersja Funkcjonalność
2.5.13
 • kolumna Opis w liście produktów
 • tworzenie zleceń produkcyjnych do zamówienia sprzedaży z terminem ostatecznym na podstawie daty dostawy z pozycji + parametr planowania
 • usunięcie z parametrów planowania zakładek: Postęp produkcji i Zapotrzebowanie mat.
 • nowa zakładka w parametrach zleceń: Zlecanie prod. z zamówień i przeniesienie do niej części parametrów z zakładki Główna
 • integracja - rozbudowa zakładki Integracja w zamówieniu sprzedaży o pole Synchronizuj i data synchronizacji
 • integracja - możliwość wysłania zamówienia sprzedaży z qcadoo do Subiekta
2.5.12
Wersja Funkcjonalność
2.5.12
 • zmiana kontrolki do rejestrowania czasu pracy w terminalu rejestracji produkcji
 • mała reorganizacja parametrów terminala rejestracji produkcji
 • parametr rejestracji produkcji: braki zużywają surowce i możliwość zdecydowania, czy po wpisaniu ilości dla wytworzonego braku mają być przeliczane ilości dla produktów wejściowych
 • data dostawy w pozycji zamówienia sprzedaży
 • przebudowanie widoku pozycji zamówienia sprzedaży
2.5.11
Wersja Funkcjonalność
2.5.11
 • łączne raportowanie zadań w terminalu
 • możliwość wprowadzenia w terminalu czasu pracy pracownika i czasu pracy maszyny dłuższego niż 24 godziny
2.5.10
Wersja Funkcjonalność
2.5.10
 • import zamówień sprzedaży z pliku:
  • możliwość wywołania importu z poziomu listy zamówień sprzedaży
  • możliwość aktualizacji listy zamówień o nowe rekordy w pliku do importu
  • rozwiązanie problemów z importem pozycji zamówień bez technologii
 • termin ostateczny na kafelku zlecenia na dashboardzie
 • realizacja ze stanu magazynowego przy zlecaniu produkcji z zamówienia sprzedaży, przy współpracy z systemem zewnętrznym
 • integracja z Optimą - dodanie partii na dokumencie PW (jako atrybut) na podstawie wskazanej w qcadoo partii produktu zleconego
2.5.9
Wersja Funkcjonalność
2.5.9
 • terminal rejestracji produkcji - prezentacja odcinków do pocięcia
2.5.8
Wersja Funkcjonalność
2.5.8
 • kopiowanie atrybutów wraz z produktem (działanie na parametrze)
 • przenoszenie atrybutów do utworzonych z generatora produktów (działanie na parametrze)
 • optymalizacja cięcia odcinków - zapisanie danych w zleceniu
 • uprawnienia do optymalizacji cięcia
 • powiększenie tabeli w oknie dodawania wielu domyślnych produktów do dostawcy
 • organizacja kolorystyczna w Gantt zadań operacyjnych
 • kafelek zdarzenia planowanego na wykresie Gantta stacji roboczych z poziomu planu na stację roboczą i pracownika
2.5.7
Wersja Funkcjonalność
2.5.7
 • zakończenie zadania operacyjnego z poziomu terminala rejestracji produkcji
 • aktualizacja daty zakończenia zdarzenia planowanego w momencie ustawienia statusu: zrealizowane
 • kafelek zdarzenia planowanego na wykresie Gantta zadań operacyjnych
 • kontrola wymiarów wyrobów pod kątem tego, czy można je wytworzyć na danej stacji roboczej (minimalne i maksymalne wymiary uzyskiwanego produktu w stacji roboczej i walidacja podczas sprawdzania technologii)
 • optymalizacja cięcia odcinków w zleceniu produkcyjnym
2.5.6
Wersja Funkcjonalność
2.5.6
 • możliwość zapisania numeru faktury w dokumencie magazynowym
 • definiowanie w technologii odcinków na jaki należy pociąć użyty do produkcji materiał
2.5.5
Wersja Funkcjonalność
2.5.5
 • walidacje w definicji miejsca składowania przy zmianie parametrów "Miejsce paletowe" i "Max. liczba palet"
 • rezerwacje zasobu magazynowego pod zlecenie (praca w trybie qcadoo bez integracji z ERP):
  • możliwość zdefiniowania koniecznego do zużycia zasobu w szczegółowym zapotrzebowaniu
  • prezentacja zarezerwowanego zasobu w terminalu
  • widoczna rezerwacja w stanie magazynowym
  • rozchodowanie dokumentem RW zarezerwowanego w zleceniu zasobu
2.5.4
Wersja Funkcjonalność
2.5.4
 • zwiększenie znaków w polach opisu w asortymencie
 • nowa walidacja w obsłudze palet - dana paleta może być w danym momencie powiązana tylko z jednym miejscem składowania
 • zapotrzebowanie materiałowe:
  • możliwość ograniczenia listy materiałów do magazynu
  • prezentacja partii materiału podpiętych w szczegółowym zapotrzebowaniu
2.5.3
Wersja Funkcjonalność
2.5.3
 • usunięcie statusu dostawy: Oczekująca potwierdzenia odbioru
 • uzupełnianie działu w operacji utworzonej przez konfigurator qcadoo
 • zapotrzebowanie materiałowe - prezentacja materiałów w tabeli nowej zakładce
 • zablokowanie zmiany atrybutów w zakończonym i odrzuconym zamówieniu sprzedaży
 • obsługa palet na magazynie - ujednolicenie wymagań w całym systemie
 • ograniczenie listy linii w zleceniu do listy zaplanowanej w technologii
2.5.2
Wersja Funkcjonalność
2.5.2
 • nowe role nadające uprawnienia do Gantta zleceń
 • nowe role nadające uprawnienia do kosztów produktów i funkcji uzupełniania kosztów
 • planowana godzina aktualizacji wersji w informacjach o systemie w qcadoo
 • zwiększenie wydajności działania analizy wykonanej produkcji
 • zbiorcza zmiana parametrów technologii - opcja: Aktualizuj normy kosztowe operacji
2.5.1
Wersja Funkcjonalność
2.5.1
 • usunięcie stałego miejsca składowania dla produktu (opcja została zastąpiona domyślnym miejscem składowania)
 • wolumen sprzedaży - funkcja: pokaż kończący się zapas i możliwość zdefiniowania danych w parametrach
2.5.0
Wersja Funkcjonalność
2.5.0
 • rejestracja produkcji
 • zmiana nazwy "dodatkowe informacje" na "Notatka o produkcie"
 • porządki w parametrach terminala rejestracji produkcji
 • nowe kolumny w liście miejsc składowania: Miejsce paletowe i Max liczba palet
 • uaktualnienie importu miejsc składowania z pliku .xlsx
 • domyślne miejsca składowania produktów
 • widoczność na dashboardzie tylko aktywnych zleceń
 • możliwość ograniczenia widoczności zleceń na dashboardzie tylko do tych należących do danego pracownika
 • kopiowanie kalendarzy linii wraz z kopiowaniem linii produkcyjnej
 • wydzielenie nowej roli nadającej uprawnienia do ofert dostaw i negocjacji
 • rozwój ofert dostaw pod kątem obsługi waluty innej niż systemowa i podpowiadania cen dostawcy
 • poszerzenie drugiego poziomu menu
 • WMS:
  • przyjęcie dostawy