Udało Ci się zarejestrować produkcję. Teraz możesz przeanalizować poniesione koszty. Qcadoo MES wyliczy je dla Ciebie i przedstawić w prosty i przejrzysty sposób. W jednym miejscu uzyskasz informacje na temat:

 • planowanej i zużytej ilości materiałów,
 • planowanej i wyprodukowanej ilości półproduktów oraz produktu finalnego,
 • czasu pracy maszyn,
 • czasu pracy pracowników,
 • kosztów zużytych materiałów,
 • kosztów pracy.

Wybierz z menu opcję Rejestracja » Rozliczenie produkcji i dodaj nowe rozliczenie. Aby wygenerować rozliczenie, należy wypełnić dane w zakładkach “Główna” oraz “Dane dla kosztów”, a następnie wybrać Generuj Generuj.

Rozliczenie produkcji
Rozliczenie produkcji

W zakładce “Główna” należy przede wszystkim wybrać interesujące Cię zlecenie. Potem trzeba określić:

 • czy uwzględnić czas przygotowawczo-zakończeniowy TPZ i dodatkowy czas,
 • typ rejestracji operacji - godzinowy lub akord.
 • żródło kosztów
 • czy uwzględnić płace pracowników

Pozostało jeszcze określenie parametrów potrzebnych do wyliczenia kosztów materiałów i pracy. W zakładce “Dane dla kosztów” zdecyduj:

 • czy koszty materiałów mają być pobierane z definicji produktów czy ze zlecenia,
 • który koszt materiałów ma być wykorzystywany: nominalny, średnia ważona, cena ostatniego zakupu, średnia cena z ofert, cena z ostatniej oferty czy koszt dla zlecenia,
 • jakie mają być narzuty.
Rozliczenie produkcji - dane
Dane do rozliczenia produkcji

Po uzupełnieniu danych w zakładkach “Główna” oraz “Dane dla kosztów” wybierz Generuj Generuj. Rozliczenie zostało wygenerowane - możesz je obejrzeć na pozostałych zakładkach lub też wydrukować w formie PDF.

Gratulacje! Jesteś gotowy, by zacząć pracować w qcadoo.

To dopiero początek. qcadoo daje Ci znacznie więcej możliwości!

Sprawdź

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co jeszcze potrafi qcadoo MES, zapraszamy tutaj: qcadoo z lotu ptaka