Udało Ci się zarejestrować produkcję. Teraz możesz przeanalizować poniesione koszty. qcadoo MES wyliczy je dla Ciebie i przedstawi w prosty i przejrzysty sposób. W jednym miejscu uzyskasz informacje na temat:

 • planowanej i zużytej ilości materiałów,
 • planowanej i wyprodukowanej ilości półproduktów oraz produktu finalnego,
 • czasu pracy maszyn,
 • czasu pracy pracowników,
 • kosztów zużytych materiałów,
 • kosztów pracy.

Wybierz z menu opcję Rejestracja » Rozliczenie produkcji i dodaj nowe rozliczenie. Aby wygenerować rozliczenie, należy wypełnić dane w zakładkach “Główna” oraz “Dane dla kosztów”, a następnie wybrać Generuj Generuj.

Rozliczenie produkcji
Rozliczenie produkcji

W zakładce “Główna” należy przede wszystkim wybrać interesujące Cię zlecenie. Potem trzeba określić:

 • czy uwzględnić czas przygotowawczo-zakończeniowy TPZ i dodatkowy czas,
 • żródło kosztów operacji - czyli czy stawka godzinowa ma być pobierana z parametrów, czy z operacji
 • czy uwzględnić płace pracowników

Pozostało jeszcze określenie parametrów potrzebnych do wyliczenia kosztów materiałów i pracy. W zakładce “Dane dla kosztów” zdecyduj:

 • czy koszty materiałów mają być pobierane z definicji produktów (czyli nie interesuje Cię to jakie zasoby zostały faktycznie zużyte - chcesz rozliczać wg przyjętej w produkcie ceny) czy ze zlecenia (koszt materiałow będzie ustalony na podstawie faktycznie zużytych zasobów i ich cen),
 • który koszt materiałów ma być wykorzystywany: nominalny, średnia ważona, cena ostatniego zakupu, średnia cena z ofert, cena z ostatniej oferty czy koszt dla zlecenia. Jeśli w punkcie wyżej wybrałeś: “z kosztów materiałowych zleceń” to tu musi być ustawione: “koszt dla zlecenia”,
 • jakie mają być narzuty.
  Dane te warto ustawić w parametrach (Administracja > Parametry > Rozliczenie) - dzięki temu podpowiedzą się przy każdym wykonywanym rozliczeniu.
Rozliczenie produkcji - dane
Dane do rozliczenia produkcji

Pozostała jeszcze decyzja, dla jakich zleceń chcesz wykonać rozliczenie. W zakładce Zlecenia wskaż te, które Cię aktualnie interesują. Pamiętaj, że aby jakiekolwiek dane o faktycznie poniesionych kosztach się pojawiły, musi być do zlecenia zarejestrowany co najmniej jeden meldunek z produkcji.

Po uzupełnieniu danych wybierz Generuj Generuj. Rozliczenie zostało wygenerowane - możesz je obejrzeć w Excel.

Gratulacje! Jesteś gotowy, by zacząć pracować w qcadoo.

To dopiero początek. qcadoo daje Ci znacznie więcej możliwości! Sprawdź opisy pozostałych funkcjonalności.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co jeszcze potrafi qcadoo MES, zapraszamy tutaj: qcadoo z lotu ptaka