Produkty zostały już zdefiniowane. W kolejnym kroku należy określić magazyny, na których produkty będą składowane. qcadoo MES umożliwia prowadzenie dowolnej ilości magazynów. Mogą być one prowadzone albo w naszym systemie, albo w zintegrowanym ERPie.

Magazyny będą uczestniczyły w całym procesie produkcyjnym - to na nie będziemy przyjmować zakupione od dostawców materiały. To z nich będziemy wydawać produkty do zużycia, czy przesuwać w ramach rezerwacji na magazyny działowe. I to na nie w końcu przyjmiemy wyprodukowane wyroby gotowe.

W menu Magazyn wybierz pozycję Magazyny i kliknij Dodaj nowy Dodaj nowy.

Lista magazynów
Lista magazynów

W uruchomionym oknie podaj numer i nazwę magazynu.

W zakładce Metoda rozchodu i atrybuty dokumentu możesz wybrać wg jakiej metody chcesz wydawać produkty z magazynu (FIFO, LIFO, FEFO, LEFO), a także jakie atrybuty dokumentów chcesz koniecznie wypełniać (program wymusi wówczas na użytkownikach, by dane pole było zawsze wypełnione).

Po zapisaniu Przycisk Zapisz magazynu będziesz mógł:

  • wystawiać dokumenty magazynowe
  • kontrolować ukształtowane dokumentami stany magazynowe oraz analizować utworzone zasoby
  • określać w technologii domyślny przepływ między magazynami produktów uczestniczących w procesie produkcyjnym

Magazyny mogą zostać również przypisane do działu - po to by pomóc w określeniu skąd dany dział ma czerpać zasoby oraz gdzie efekty produkcji mają być przyjmowane - ale o tym szczegółowo w kolejnym kroku.

Zerknij w parametry magazynu (Parametry > Parametry magazynu) i wybierz kolumny, które chcesz mieć widoczne przy wprowadzaniu pozycji dokumentu.

Po więcej informacji zapraszam tutaj.

Krok 3/11:Wprowadź strukturę zakładu