Informacje

Za pomocą tej metody api pobierzesz normy kosztowe produktu.

Moduł integracyjny: urcCostNormsForProduct

Nazwa akcji: getProductCostNorms

URL: /integration/rest/getProductCostNorms.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "product" : {
  {
   "externalID" : "externalID"
  }
 }
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "product" : {
   "externalID" : "externalID",
   "costForNumber" : "quantity for which we define the prices",
   "nominalCost" : "nominal cost per given number of units",
   "lastPurchaseCost" : "last purchase price per given number of units",
   "averageCost" : "average price per given number of units"
 }
}

Działanie

Pobiera informacje o normach kosztowych danego produktu. API to wykorzystywane jest podczas realizacji funkcji: Uzupełnij koszty produktu.