Metoda nieużywana w standardowej ścieżce integracji.

Informacje

Za pomocą tej metody pobierzesz surowce potrzebne do zrealizowania zlecenia.

Nazwa akcji: getOrderComponents

URL: /integration/rest/getOrderComponents.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania{
 "order": {
  "externalID": "externalID"
 }
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null, // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
  "order":{
    "externalID": "externalID",
    "components":
    [
    ]
   }
}

Działanie

Pobiera wszystkie surowce zlecenia.