Metoda nieużywana w standardowej ścieżce integracji.

Informacje

Za pomocą tej metody pobierzesz szczegóły zlecenia produkcyjnego.

Nazwa akcji: getOrder

URL: /integration/rest/getOrder.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
 "order" : {
  "externalID" : "externalID"
 }
} 

Zawartość odpowiedzi

{
 "order" : {
   "externalID" : "externalID",
   "number" : "number",
   "description" : "description",
   "plannedQuantity" : "planned quantity",
   "plannedDateFrom" : "date from",
   "plannedDateTo" : "date to",
   "deadline" : "deadline date",
   "producedQuantity" : "producedQuantity",
   "product" : {
    "externalID" : "externalID",
    "number" : "number",
    "name" : "name",
    "description" : "description"
    "ean" : "ean",
    "globalTypeOfMaterial" : "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package",
    "category": "null",
    "company": "null",
    "size": "null",
    "attributes": "null",
    "unit" : {
     "externalID" : "externalID",
     "name" : "name",
     "description" : "description"
    }
   },
   "customer" : {
    "externalID" : "externalID",
    "number" : "number",
    "name" : "name"
   }
 }
} 

Działanie

Pobierane są szczegóły zlecenia