Produkty do technologii grup produktów służą do zdefiniowania jakie surowce mają być zastępować surowiec wzorcowy z technologii grup produktów. Innymi słowy - wskaż tutaj jaki surowiec będziesz używał do produkcji podczas realizacji zlecenia na konkretny wyrów, korzystający z technologii grup produktów.

Przykład:

w technologii grupy produktu ‘Ławka’ mamy użyty surowiec ‘tkanina obiciowa’:

Technologia grupy produktu
Technologia grupy produktu

Zlecać będziemy na produkcję konkretne ławki: ławka z siedziskiem limonkowym, ławka z siedziskiem białym, ławka z siedziskiem czarnym itp. odpowiednio zużywając tkaniny: tkanina obiciowa limonkowa, tkanina obiciowa biała, tkanina obiciowa czarna. Abyśmy wiedzieli jakie surowce mają się pojawić w zleceniu, konieczne jest zdefiniowanie powiązania.

Wejdź w Technologie > Produkty do technologii grup produktów:

Lista produktów do technologii grup produktów
Lista produktów do technologii grup produktów

i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Formularz dodawania produktów do technologii grup produktów
Formularz dodawania produktów do technologii grup produktów

Wypełnij:

  • produkt - to wyrób, który będziesz zlecać. W naszym przykładzie: ‘ławka z siedziskiem limonkowym’. Czyli: w zleceniu na taki produkt będziemy podmieniać surowiec
  • rodzina z szablonu technologii - to ten produkt wzorcowy, który został użyty w technologii grupy produktów. W naszym przykładzie: ‘tkanina obiciowa’. Czyli: jaki produkt z technologii będzie usuwany i zastępowany innym
  • produkt do zastosowania w zleceniu - to ten produkt, który tak naprawdę zużywasz. W naszym przykładzie: ‘tkanina obiciowa limonka’. Czyli: jaki produkt pojawi się w zleceniu zamiast produktu wzorcowego z technologii grup produktu
W danym zleceniu możemy podmienić tylko jeden produkt. Zatem może istnieć tylko jeden rekord z takimi samymi polami: ‘produkt’ i ‘rodzina z szablonu technologii’

Stwórz takie powiązania dla wszystkich produktów, które będziesz zlecać, a które nie mają swojej technologii. Aby Ci ułatwić - dodaliśmy funkcję importu danych z Excela.

Import produktów do technologii grup produktów z Excel

Zasady importu są dokładnie takie same jak w innych miejscach w qcadoo - jeśli jeszcze nie miałeś przyjemności skorzystać z funkcji, zajrzyj tutaj.

Kliknij przycisk: Importuj powiązania z XLSX i pobierz szablon do importu. Wypełnij go danymi, wg zaleceń do ręcznego dodawania powiązania, opisanych powyżej. Użyj w kolumnach:

  • A: produkt - numer produktu zdefiniowanego w qcadoo
  • B: rodzina z szablonu technologii - numer produktu zdefiniowanego w qcadoo
  • C: produkt do zastosowania w zleceniu - numer produktu zdefiniowanego w qcadoo

Gotowy plik może wyglądać tak:

Arkusz Excel z wypełnionymi danymi
Arkusz Excel z wypełnionymi danymi

Zapisz go na dysku i wskaż w oknie zaciągania w qcadoo. Zaimportuj. I gotowe. Jeśli pojawią się jakieś błędy (szczegóły znajdziesz w logach), nie zostanie utworzone żadne powiązanie. Popraw dane i zaciągnij je ponownie.