Metoda nieużywana w standardowej ścieżce integracji.

Informacje

Za pomocą tej metody api utworzysz adresy kontrahentów w systemie.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateAddresses

URL: /integration/rest/updateAddresses.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
  "addresses" : [
    {
      "externalID" : "externalID",
      "additionalAddresses" : [
        {
          "externalID" : "externalID",
          "addressType" : {
            "externalID" : "externalID",
            "name" : "name",
            "description" : "description" //opcjonalne
          },
          "number" : "number",
          "name" : "name",
          "street" : "street", //opcjonalne
          "house" : "house", //opcjonalne
          "flat" : "flat", //opcjonalne
          "zipCode" : "zipCode", //opcjonalne
          "city" : "city", //opcjonalne
          "state" : "state", //opcjonalne
          "country" : "country", //opcjonalne
          "email" : "email", //opcjonalne
          "website" : "website", //opcjonalne
          "phone" : "phone" //opcjonalne
        }
      ]
    }
  ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Ustawia firmie dodatkowe adresy.