Metoda nieużywana w standardowej ścieżce integracji.

Informacje

Za pomocą tej metody ustalisz drzewo technologii.

Nazwa akcji: setTechnologyTree

URL: /integration/rest/setTechnologyTree.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "numberAsID": "technology number",
 "root": {
  "inputProducts": [
   {
    "priority": number,
    "product": {
     "attributes": [
      {
       "name": "name",
       "value": "value"
      }
     ],
     "category": {
      "description": "description", //opcjonalne
      "externalID": "externalID",
      "name": "name"
     },
     "company": {
      "externalID": "externalID",
      "name": "name"
     },
     "description": "description", //opcjonalne
     "ean": "ean", //opcjonalne
     "externalID": "externalID",
     "globalTypeOfMaterial": "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package", //opcjonalne
     "name": "name",
     "number": "number",
     "size": "size", //opcjonalne
     "unit": {
      "description": "description", //opcjonalne
      "externalID": "externalID",
      "name": "name",
      "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
     }
    },
    "quantity": number
   }
  ],
  "numberAsID": "operation number",
  "outputProducts": [
   {
    "priority": number,
    "product": {
     "attributes": [
      {
       "name": "name",
       "value": "value"
      }
     ],
     "category": {
      "description": "description", //opcjonalne
      "externalID": "externalID",
      "name": "name"
     },
     "company": {
      "externalID": "externalID",
      "name": "name"
     },
     "description": "description", //opcjonalne
     "ean": "ean", //opcjonalne
     "externalID": "externalID",
     "globalTypeOfMaterial": "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package", //opcjonalne
     "name": "name",
     "number": "number",
     "size": "size", //opcjonalne
     "unit": {
      "description": "description", //opcjonalne
      "externalID": "externalID",
      "name": "name",
      "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
     }
    },
    "quantity": number
   }
  ],
  "subOperations": [
   // elementy o takiej samej strukturze jak root
  ]
 }
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Ustawia nowe drzewo technologii.