Informacje

Za pomocą tej metody stworzysz zlecenie produkcyjne.

Nazwa akcji: createOrders

URL: /integration/rest/createOrders.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania


{
 "orders": [
  {
   "customer": 
   {
    "externalID": "externalID",
    "name": "name",
    "number": "number"
   },
   "deadline": "2023-09-14T13:43:11.851Z", //opcjonalne
   "description": "description", //opcjonalne
   "externalID": "externalID",
   "number": "number",
   "plannedQuantity": number,
   "product": {
    "attributes": [
     {
      "name": "name",
      "value": "value"
     }
    ],
    "category": 
    {
     "description": "description", //opcjonalne
     "externalID": "externalID",
     "name": "name"
    },
    "company": 
    {
     "externalID": "externalID",
     "name": "name"
    },
    "description": "description", //opcjonalne
    "ean": "ean", //opcjonalne
    "externalID": "externalID",
    "globalTypeOfMaterial": "01component or 02intermediate or 03finalProduct or 04waste or 05package", //opcjonalne
    "name": "name",
    "number": "number",
    "size": "size", //opcjonalne
    "unit": 
    {
     "description": "description", //opcjonalne
     "externalID": "externalID",
     "name": "name",
     "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
    }
   }
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Jeśli nie istnieją, tworzony jest kontrahent, jednostka i produkt, następnie tworzone jest zlecenie o statusie “Oczekujące” i z datą rozpoczęcia ustawioną na dzisiaj.