Metoda nieużywana w standardowej ścieżce integracji.

Informacje

Za pomocą tej metody pobierzesz zapotrzebowanie materiałowe zlecenia produkcyjnego.

Nazwa akcji: getOrderMaterialRequirements

URL: /integration/rest/getOrderMaterialRequirements.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania{
 "order" : {
  "externalID" : "externalID"
 }
}

Zawartość odpowiedzi

{
 "order" : {
   "externalID" : "externalID",
   "requiredComponents" : [
    {
     "externalID" : "products externalID",
     "quantity" : "quantity",
     "unit" : {
      "externalID" : "externalID"
     } 
    }
   ]
  }
} 

Działanie

Przekazuje informacje o zapotrzebowaniu materiałowych dla nowego zlecenia.