Stworzyliśmy dashboard po to, by łatwiej było zaprzyjaźnić się z qcadoo. Po to, by móc szybko zacząć pracę, bez konieczności przeczytania całej dokumentacji i wielogodzinnego definiowania danych początkowych. Dzięki dashboardowi możesz w pół godziny po pierwszym zalogowaniu się zacząć prawdziwą pracę w qcadoo. Nie wierzysz? Po przeczytaniu tego rozdziału dokumentacji - zmienisz zdanie.

Pola Dobroń prowadzi firmę Polanka. Zajmuje się szyciem ubrań. Chciałaby ewidencjonować to co zostało wyprodukowane wraz z materiałami, które w procesie produkcyjnym zużyto. Zależy jej na ustaleniu kosztów materiałowych produkcji.

Zaczyna pracę w qcadoo. Loguje się po raz pierwszy i widzi:

Dashboard - widok po pierwszym zalogowaniu
Dashboard - widok po pierwszym zalogowaniu

Od czego zacząć? Od szybkiej konfiguracji. Nie potrzeba wiele:

  1. zdefiniowanie magazynów –> wchodzi do Magazyn > Magazyny i wprowadza dwa: osobny dla składowania surowców, osobny dla wyrobów gotowych:
Zdefiniowane magazyny
Zdefiniowane magazyny
  1. zdefiniowanie operacji (wystarczy jedna ogólna czynność - nie na planowaniu każdej operacji zależy Poli, zatem wystarczy zlecenie zbiorczo raportowane z jedną operacją w drzewie technologii) –> wchodzi do Technologie > Operacje i wprowadza operację: produkcja (podaje tylko numer i nazwę, resztę danych pozostawia niewypełnione):
Zdefiniowana operacja
Zdefiniowana operacja
  1. ustawienie parametrów dashboardu –> wchodzi do Parametry > Parametry ogólne > przycisk Dashboard i ustawia zdefiniowane w krokach poprzednich magazyny i operację:
Ustawione parametry dashboardu
Ustawione parametry dashboardu

W zasadzie z wymaganych danych początkowych to byłoby wszystko. Pola wie natomiast, że będzie chciała rejestrować produkcję poprzez terminal i przyjmować dostawy, zatem definiuje jeszcze dwie rzeczy:

  1. zdefiniowanie pracownika - Pola pracuje sama, więc wprowadza tylko swoje dane. Wchodzi w Pracownicy > Pracownicy i dodaje:
Zdefiniowany pracownik
Zdefiniowany pracownik

i przypisuje go do swojego użytkownika (to jest możliwe dzięki temu, że Pola korzysta z użytkownika o uprawnieniach Admina). W tym celu wchodzi w Administracja > Użytkownicy, wchodzi w szczegóły swojego użytkownika, przechodzi do zakładki Pracownik i wybiera właściwego z listy:

Przypisanie pracownika do użytkownika
Przypisanie pracownika do użytkownika
Do terminala loguje się pracownik, a nie użytkownik. Dzięki temu ograniczamy konieczne do wykupienia licencje
  1. zdefiniowanie dostawców - aby można było ewidencjonować w qcadoo dostawy (i przyjmować dzięki nim surowce na stan) konieczne jest wprowadzenie listy firm, z którymi współpracujemy. Pola wprowadza na początek jednego - z którym współpracuje najczęściej. Wchodzi w tym celu w Podstawowe > Firmy i dodaje następujące dane:
Zdefiniowany dostawca
Zdefiniowany dostawca

Parametry ustawione. Czas rozpocząć zarządzanie produkcją!

Pola przechodzi do dashboardu (wybierając Przycisk qcadoo qcadoo z lewej strony okna) i klika przycisk Przycisk Dodaj zlecenie Dodaj zlecenie:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 1.
Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 1.

Jako, że nie ma zdefiniowanego żadnego produktu, klika przycisk Przycisk Dodaj produkt Zdefiniuj nowy produkt i wprowdza pierwszy produkt, który chciałaby zlecić:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - definiowanie nowego wyrobu
Dodawanie zlecenia z dashboardu - definiowanie nowego wyrobu

Po kliknięciu przycisku Przycisk zapisz Zapisz uzupełnia ilość do wyprodukowania. Mogłaby też zostawić dodatkowe informacje w polu Opis - ale Pola nie ma takiej potrzeby:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - uzupełnienie niezbędnych danych w kroku 1.
Dodawanie zlecenia z dashboardu - uzupełnienie niezbędnych danych w kroku 1.

Przechodzi do kolejnego kroku, klikając przycisk Przycisk Dalej Dalej. Czas określić gdzie i kiedy ma być realizowana produkcja. qcadoo podpowiedziało zarówno linię produkcyjną jak i zakres dat:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 2.
Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 2.
Linia produkcyjna rozumiana jest jako miejsce wykonania danego zlecenia. Jeśli chcesz wprowadzić ich więcej i przypisać to zlecenie do innej linii - kliknij przycisk Dodaj linię produkcyjną i ją zdefiniuj.

Pola zmienia datę zakończenia na jutrzejszą i przechodzi Dalej. Krok 3. to określenie z jakich surowców produkcja jest wykonywana. Pola klika Przycisk Dodaj surowiec Dodaj surowiec i przycisk Przycisk Plus Plus w wierszu tabeli. Chce zdefiniować pierwszy z potrzebnych materiałów:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 3.
Dodawanie zlecenia z dashboardu - krok 3.

I tak postępuje dla wszystkich wykrzystywanych produktów, tworząc kompletną listę materiałów:

Dodawanie zlecenia z dashboardu - cała lista surowców definiowanych w kroku 3.
Dodawanie zlecenia z dashboardu - cała lista surowców definiowanych w kroku 3.

Pola przechodzi Przycisk Dalej Dalej i w ostatnim kroku upewnia się, czy wszystko wprowadziła jak należy. Nie pomyliła się, nie ma potrzeby wracać do poprzednich kroków, zatem klika Przycisk Zapisz i akceptuj Zapisz i akceptuj.

Wraz ze zleceniem utworzyła się też technologia produktu - zatem kolejne zlecanie do produkcji białej koszulki basic S będzie jeszcze szybsze.

Zlecenie się tworzy. Widoczne jest na dashboardzie.

Utworzone zlecenie produkcyjne w sekcji Oczekujące
Utworzone zlecenie produkcyjne w sekcji Oczekujące

Pola od razu chce produkować. Przeciąga zatem kafelek zlecenia do sekcji Realizowane:

Utworzone zlecenie produkcyjne w sekcji Realizowane
Utworzone zlecenie produkcyjne w sekcji Realizowane

I już teraz mogłaby zacząć raportować efekty wykonanej produkcji. Ale najpierw koniecznie trzeba przyjąć na stan potrzebne surowce. Pola wykorzysta do tego celu dostawy. Przechodzi do Zaopatrzenie > Dostawy i wprowadza dostawę podając w nagłówku informację o: dostawcy, magazynie na jakim produkty będą składowane oraz terminie dostawy:

Nagłówek dostawy
Nagłówek dostawy
Dostępny stan magazynowy potrzebny jest do tego, by móc zaakceptować rejestrację produkcji. To wtedy tworzą się dokumenty RW. Jeśli dopiero testujesz qcadoo i nie chcesz zajść aż na sam koniec ścieżki - nie musisz robić tego kroku.

W zakładce Zamówione produkty dodaje wszystkie surowce, które zamówiła u tego dostawcy:

Zamówione produkty w dostawie
Zamówione produkty w dostawie

I ją potwierdza, klikając Przycisk akceptuj Potwierdź. Dostawa ta w rzeczywistości już została dostarczona, zatem Pola od razu przyjmuje produkty na stan klikając przycisk “Skopiuj produkty zamawiane do odebranych” Przycisk Kopiuj Z ilością i ceną:

Dostarczone produkty w dostawie
Dostarczone produkty w dostawie

Jako, że dostawca nie popełnił błędu i przysłał wszystko to co zostało zamówione, Pola nic nie poprawia i obiera dostawę klikając Przycisk akceptuj Odbierz. W efekcie - na magazyn zostały przyjęte zasoby dokumentem PZ:

Przyjęte na magazyn zasoby
Przyjęte na magazyn zasoby

Stan magazynowy zapewniony. Pola wyprodukowała całą planowaną ilość i chciałaby zaraportować to co zużyła i to co zostało wytworzone. Wraca zatem na dashboard i kafelku zlecenia klika przycisk Przycisk Pokaż terminal Pokaż terminal

Terminal rejestracji produkcji
Terminal rejestracji produkcji

Podaje jaką ilość wyprodukowała (co powoduje wyliczenie ilości zużywanych produktów - na wszelki wypadek weryfikuje dane w zakładce Produkty wejściowe) i potwierdza przyciskiem Przycisk Potwierdź Potwierdź. Następnie przechodzi do Rejestracja > Rejestracja produkcji i akceptuje utworzony meldunek.

W parametrach terminala możesz ustawić, aby meldunek akceptował się od razu po potwierdzaniu z terminala.

I pora na ostatni krok, wieńczący proces w qcadoo. Pola wraca do dashboardu i przesuwa zlecenie do sekcji Gotowe.

Dashboard - widok po ukończeniu procesu
Dashboard - widok po ukończeniu procesu

Zlecenie zostało ukończone, dane z produkcji zarejestrowane, dokumenty magazynowe wystawione. Ile czasu zajęło Ci przejście całego procesu?


Na koniec ważna informacja!
Opisany przykład to podejście minimalistyczne. Pamiętaj, że qcadoo potrafi dużo więcej.