Formy wykorzystywane są do produkcji wyrobu. Może być przypisana albo do produktu, albo do jego modelu.

Aby dodać formę wejdź w Podstawowe > Formy

Lista form
Lista form

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania formy
Formularz dodawania formy

Koniecznie wypełnij następujące informacje:

  • numer - skrótowa nazwa, symbol formy. Coś po czym Ty i Twoi pracownicy będą w stanie zidentyfikować daną formę. Musi być unikalna
  • nazwa - pełna nazwa danej formy.

Możesz ponadto wprowadzić:

  • firma, która produkuje dla Ciebie tą formę,
  • rozmiar danej formy,
  • jednostka w jakiej wyraziłeś rozmiar.