Z pustego, jak wiadomo, i Salomon nie naleje. Dlatego, by mieć z czego produkować, na początek wprowadź komponenty wykorzystywane w Twojej firmie.

Lista produktów
Lista produktów

Wybierz “Podstawowe”, a następnie zakładkę „Produkty” i kliknij Dodaj nowy Dodaj nowy. Tutaj wprowadzamy: surowce, półprodukty i wyroby gotowe, a także odpady.

Przy każdym wpisywanym produkcie wypełnij pola dotyczące „Norm kosztowych”. Dzięki temu w kolejnych krokach będziesz miał możliwość obliczenia dokładnych kosztów produkcji.

Poniżej znajduje się widok szczegółów “Produkty”, gdzie dodajemy poszczególne informacje o naszym produkcie.

Lista produktów
Lista produktów
Jeśli używasz programu magazynowego lub księgowego możesz skorzystać z zawartych tam danych poprzez integrację obu systemów. Dzięki integracji programy te będą wymieniać się danymi. System magazynowy dostarczy qcadoo surowców do produkcji, a qcadoo odsyłał będzie wytworzone półprodukty i wyroby gotowe do miejsca ich składowania. Nawet jeśli nie wykorzystasz wszystkich surowców - zostaną one zwrócone na magazyn.

Gotowe? Czas na:

Krok 2/11: Wprowadzenie magazynów