Utworzyłeś już zlecenie produkcyjne i ropocząłeś je. Teraz możesz zacząć produkcję i rejestrację jej postępów.

Podczas definiowania zlecenia w zakładce “Rejestracja produkcji” określiłeś sposób, w jaki chcesz rejestrować produkcję na poczet tego zlecenia. W naszym systemie istnieją trzy takie sposoby:

 • podstawowy - rejestracja produkcji jest wykonywana z poziomu zlecenia produkcyjnego, rejestrujemy w niej zużytą ilość surowców, wyprodukowaną i zużytą ilość półproduktów oraz wyprodukowaną ilość produktu finalnego,
 • zbiorczy - zużycie i produkcję rejestrujemy dla całego zlecenia, zbiorczo, bez podziału na poszczególne operacje. Oprócz podania ilości zużytych i wyprodukowanych produktów, możemy również zarejestrować czas pracy pracowników oraz maszyn,
 • dla każdej operacji - różni się od zbiorczego tym, że ilości zużyte i wyprodukowane podajemy dla każdej operacji technologii osobno.

Podstawowa rejestracja produkcji

Jeżeli wybrałeś podstawowy typ rejestracji produkcji to, aby podać ilości zużytych i wyprodukowanych materiałów oraz wyprodukowaną ilość produktu finalnego, należy wybrać w zleceniu produkcyjnym opcję Ilości wyprodukowane/zużyte

Podstawowa rejestracja
Podstawowa rejestracja produkcji

Jest to podejście bardzo minimalistyczne. Z brakiem efektów w postaci dokumentów magazynowych. Tak rejestrowana produkcja nie pozwoli też na rozliczenie, czy analizy.

Rejestracja produkcji zbiorcza i “dla każdej operacji”

Jeżeli w zleceniu wybierzemy jeden z tych sposobów rejestracji produkcji, to możemy również określić, co dokładnie chcemy zarejestrować. Czy jesteśmy zainteresowani rejestracją:

 • produktów wejściowych,
 • produktów wyjściowych,
 • czasu pracy? Dodatkowo dla rejestracji “dla każdej operacji” możemy zdecydować, czy chcemy rejestrować także pracę akordową.
  Parametry zlecenia
  Parametryzacja rekordów rejestracji dla danego zlecenia

W zleceniu możemy również określić czy:

 • ma istnieć tylko jeden meldunek dla każdej operacji (jeżeli typ rejestracji jest “dla każdej operacji”) bądź dla całego zlecenia (gdy mamy zbiorczy typ rejestracji produkcji),
 • zlecenie można zamknąć tylko wtedy, gdy istnieje ostatni meldunek czyli rekord rejestracji,
 • automatycznie zamknąć zlecenie, gdy zostanie zarejestrowany ostatni meldunek.

Produkcję rejestrujemy w Rejestracja » Rejestracja produkcji. Możemy również użyć terminala rejestracji produkcji - ale i w tym wypadku potwierdzenie rejestracji utworzy zapis w rejestracji produkcji.

Więcej o rejestracji produkcji przeczytasz tutaj, a o terminalu - tutaj

Wiesz już, jak zarejestrować produkcję. Nasze krótkie wprowadzenie Cię w pracę z naszym system powoli dobiega końca. Na zakończenie dowiedz się jeszcze o rozliczaniu produkcji.

Krok 11/11: Rozliczenie produkcji