Działy firmy

Twój zakład produkcyjny zapewne ma wydzielone działy produkcyjne, a wykorzystywane maszyny czy stanowiska robocze są zgrupowane w gniazda czy linie produkcyjne. Podział ten możesz wprowadzić do programu tworząc zbudowaną w formie drzewa strukturę zakładu.

Lista działów
Lista działów

Wybierz w „Danych podstawowych” zakładkę „Działy” i kliknij przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy.

Dla każdego działu określamy unikalny numer i nazwę - i to są jedyne niezbędne do wypełnienia dane (i taka podpowiedź: dane wymagane w systemie oznaczone są pogrubioną czcionką. Warto tą zasadę zapamiętać - będzie pomocna w pracy w programie).

Do działów wrócimy jeszcze, aby odpowiednio przypisać do nich linie i stacje robocze - ale o tym w dalszej części opisu struktury działu.

Linie produkcyjne

W działach mogą zostać wyodrębnione linie produkcyjne.

Potraktuj linię produkcyjną jako ten obszar, na który chcesz planować zlecenia produkcyjne. Jeśli zlecasz produkcję z dokładnością do działu - wprowadź jako linie te działy właśnie. Jeśli chcesz planować z dokładnością do gniazda - wprowadź jako linię te gniazda. Linia - to tylko nazwa w systemie. To Ty decydujesz, co pod nią będzie się faktycznie kryło. Zlecenie produkcyjne ma przypisanie do linii - i na linie będziesz mógł je układać na wykresie Gantta.

Linie produkcyjne
Linie produkcyjne

Aby dopisać linię produkcyjną należy wejść w menu “Dane podstawowe” i w niej w “Linie produkcyjne”. Standardowo klikamy przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy.

Linia produkcyjna wymaga podania numeru i nazwy. Dodatkowo możesz dodać dodatkowy opis, podpiąć dokumentację do danej linii, czy określić miejsce w zakładzie, które zajmuje dana linia (miejsca są do zdefiniowania w słownikach). Ponadto możesz już na tym etapie przypisać ją do działu i w zakładce Stacje robocze podpiąć maszyny czy stanowiska znajdujące się w danej linii - jednak za chwilę pokażemy Ci jak całe drzewo struktury zakładu zbudować z poziomu działu - zatem możesz się z tym jeszcze wstrzymać.

Linia produkcyjna jest bardzo ważnym elementem w programie - zlecenia produkcyjne wymagają podania na jakiej linii będą wykonywane.

Wszelkie operacje w procesie produkcyjnym są wykonywane na maszynach lub stanowiskach zgromadzonych na danej linii produkcyjnej. Oprócz zdefiniowania konkretnych jednostkowych stacji roboczych, qcadoo MES umożliwia wprowadzenie typu stacji roboczych, dla pogrupowania wszystkich maszyn pakujących czy wszystkich frezarek wykorzystywanych w firmie. Dana stacja robocza musi mieć określony swój typ, dlatego wprowadź teraz typy stacji roboczej.

Typy stacji roboczych

Otwórz menu “Dane podstawowe” i w niej w “Typy stacji roboczych”. Kliknij przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy.

Typy stacji
Typy stacji

W uruchomionym oknie podaj nazwę i numer oraz ewentualny opis.

Już teraz jesteś gotowy do zdefiniowania najbardziej elementarnych składowych struktury zakładu - stacji roboczych. W qcadoo MES stacjami roboczymi są wszystkie maszyny i wszystkie stanowiska produkcyjne zlokalizowane w zakładzie, na których prowadzone są operacje procesu produkcyjnego.

Stacje robocze

W menu “Dane podstawowe” wejdź w “Stacje robocze” i kliknij przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy.

Lista stacji
Lista stacji

W oknie konieczne jest podanie unikalnego numeru , nazwy oraz typu stacji roboczej. Możesz również już teraz określić linię produkcyjną, na której stacja jest umiejscowiona.

Zdefiniowałeś wszystkie elementy - możesz je teraz powiązać ze sobą w drzewiastą strukturę zakładu. Najłatwiej uczynisz to z poziomu działu produkcyjnego.

Dział
Linie i stacje robocze przypisane do działu

W danym dziale w zakładce Linie produkcyjne dodaj wszystkie linie , które w danym dziale się znajdują. Następnie do linii możesz dodać jej stacje robocze (po kliknięciu w daną linię produkcyjną w tabeli z prawej części okna uaktywni się przycisk dodawania).

Struktura firmy

W ten sposób stworzysz drzewiastą strukturę zakładu tego typu:

Struktura firmy
Struktura firmy

Zdefiniowane elementy struktury zakładu będziesz mógł przypisać do pojedynczych operacji technologii w zakładce Zasięg w technologii. Szczegółów dowiesz się podczas zaznajamiania się z krokiem 5. - technologie.

Magazynu działu
Magazyny przypisane do działu

Dodatkowo do działu możesz, w zakładce Magazyny , określić:

  • z jakiego magazynu będą pobierane surowce,
  • czy i na jaki magazyn będą rozchodowane surowce przesunięte na magazyn działowy (pobierania surowców), ale nie zużyte w produkcji,
  • czy produkcja w toku będzie rejestrowana na magazynie czy będzie przechodziła płynnie w ramach procesu produkcyjnego,
  • na jaki magazyn będą przyjmowane wytworzone wyroby.

Wprowadzone magazyny program traktuje jako wartości domyślne. Będą one się podpowiadać podczas tworzenia technologii w zakładce Przepływy, ale będą mogły zostać przez Ciebie zmienione na dowolnie inne. Ale o tym dowiesz się w kroku 5. - opisującym zakładanie technologii.

Zdefiniowanie struktury zakładu jest pomocne, ale nie jest konieczne. Jeśli nie masz potrzeby rozplanowywania zadań ze wskazaniem na miejsce wykonywanych czynności, to możesz w tym kroku zdefiniować jedynie jedną linię produkcyjną, na którą zlecane będą wszystkie prace.

Możesz teraz przejść do:

Krok 4/11: Wprowadź operacje jakie wykonywane są na Twojej hali produkcyjnej.