Do określenia faktycznej daty startu zlecenia potrzebujesz jeszcze wiedzieć, jakie surowce są niezbędne do jego realizacji. qcadoo MES daje kilka możliwości uzyskania informacji o potrzebnych surowcach:

  • prosty bilans materiałowy,
  • zapotrzebowanie materiałowe,
  • i najbardziej rozbudowane: pokrycie zapotrzebowania.
Pokrycie zapotrzebowanie
Formularz pokrycia zapotrzebowania

Zaczniemy od zapoznania się z „Zapotrzebowaniem materiałowym”. Możesz je sporządzić nawet wówczas, gdy zlecenie nie jest jeszcze zaakceptowane.

Wybierz „Zaopatrzenie”, a następnie „Zapotrzebowanie materiałowe” i Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy . Nadaj zapotrzebowaniu nazwę, następnie Przycisk Zapisz Zapisz by zachować. Aktywuje się wtedy pole „Lista zleceń”. Dodaj zlecenie, dla którego chcesz wygenerować “Zapotrzebowanie materiałowe”. Następnie wybierz Generuj Generuj , by utworzyć dokument. Masz do dyspozycji dwa rodzaje dokumentów: PDF Przycisk PDF i XLS Przycisk XLS (arkusz kalkulacyjny).

Pokrycie zapotrzebowania jest funkcjonalnością bardziej rozbudowaną. Oprócz ustalenia listy niezbędnych materiałów dowiesz się z niego jakie masz aktualne stany magazynowe produktów, a także czy produkt jest zamówiony i dostawcy i kiedy jest planowany termin dostarczenia.

Pokrycie zapotrzebowania wywoływane jest z dwóch miejsc - z menu “Zaopatrzenie” (skąd można zbiorczo sporządzić raport dla wszystkich zleceń przygotowanych do realizacji), a także z poziomu pojedynczego zlecenia

W zleceniu produkcyjnym pokrycie zapotrzebowania mogło schować się pod zieloną strzałką
Pokrycie zapotrzebowanie
Formularz pokrycia zapotrzebowania

Wypełnij daty dla których potrzeby materiałowe mają być badane (z zakresu tych dat pobrane zostaną zlecenia produkcyjne), określ magazyny, na których ma być sprawdzany stan magazynowy, ustaw parametry wg uznania i kliknij przycisk Generuj Generuj.

W zakładce Pokrycie zapotrzebowania pojawi się lista produktów, które będą będą zużywane w procesie produkcyjnym analizowanych zleceń. Dla każdego produktu możesz ustalić:

  • stan magazynowy (wraz z określeniem czy masz pokrycie czy może jednak braki magazynowe)
  • historię - po wejściu w produkt widoczne są informację o tym kiedy planowana jest dostawa produktu, a także kiedy zaplanowano rozpoczęcie zleceń produkcyjnych korzystających z tego produktu. Dzięki temu wiesz dokładnie czy realizacja zlecenia w uzgodnionym terminie jest realna, czy może z braku stanów - zagrożona a może nawet niemożliwa

Jeśli Twój wyrób gotowy składa się z komponentów, czyli półproduktów z osobną technologią, to z poziomu zlecenia na wyrób możesz zlecić produkcję każdego z komponentów. Aby to uczynić wejdź w pokrycie zapotrzebowania (kliknij zieloną strzałkę, która jest widoczna po prawej stronie, by rozwinąć dalszą część menu dropdown ) i kliknij przycisk Generuj Generuj. W zakładce pokrycie zapotrzebowania możesz zobaczyć czy dane komponenty są już na magazynie czy wymagają wytworzenia. Jeśli stan nie jest wystarczający to po kliknięciu przycisku Generuj Generuj zlecenia zostaną utworzone zlecenia produkcyjne na wszystkie komponenty. Możesz teraz rozdysponować prace na działy produkcyjne poprzez wydanie kart pracy - szczegóły znajdziesz w kroku 9. - karty pracy.

Skoro już upewniłeś się, że masz niezbędne zasoby do wykonania konkretnego zlecenia - wróć do „Zleceń produkcyjnych” (Planowanie Zlecenia produkcyjne), wybierz swoje zlecenie i nadaj mu status “Rozpoczęte” wybierając przycisk Przycisk Dodaj nowe Rozpocznij.

Możesz następnie delegować zadanie na halę produkcyjną następująco:

Krok 9/11: Karty pracy