Do rozpoczęcia prac potrzebujesz jeszcze rozdysponować zadania na halę produkcyjną. W jaki sposób? Jak to zwykle bywa w qcadoo - na kilka sposobów. Opiszemy je poniżej - a Ty wybierz ten, który dla Twojej Firmy będzie najkorzystejszy.

Karty pracy

Karty pracy wskazują wszystkie operacje, które mają być wykonane w celu realizacji konkretnego zlecenia.

Wybierz „Planowanie” i „Karty pracy”. Postępuj dalej analogicznie jak w wypadku generowania zapotrzebowania materiałowego. Nadaj nazwę kartom pracy dla tego zlecenia. Wybierz Przycisk Zapisz Zapisz. Aktywuje się pole „Lista zleceń”. Klikając „Dodaj istniejący”, wybierz z listy zlecenie produkcyjne, dla którego chcesz stworzyć karty pracy. Kolejno wybierz według jakiego podziału chcesz mieć wyszczególnione operacje: produktu końcowego, typu stacji roboczej, działu, bądź bez podziału. Następnie wybierz Generuj Generuj. Teraz karty pracy są już gotowe do wydruku (przycisk Przycisk PDF ).

Jeśli ustawisz Podział operacji względem = działu, to będziesz miał do dyspozycji dodatkowy szablon wydruku –> PDF do działu. Wypróbuj oba i sprawdź, który bardziej Ci odpowiada.

karta pracy
Formularz karty pracy

Karty pracy możesz również utworzyć bezpośrednio z listy zleceń - zaznacz zlecenia, które Cię interesują i kliknij Dodaj nowy Dodaj karty pracy. Dalej postępuj wg instrukcji podanej powyżej.

Więcej o kartach pracy i ich parametryzacji przeczytasz tutaj.

Terminal produkcyjny

Uważasz, że karty pracy generują za dużo papieru? I masz możliwość dostarczenia komputerów / tabletów na działy produkcyjne? Przekaż informacje o tym co jest do zrobienia przy pomocy terminala produkcyjnego. W terminalu produkcyjnym widoczne są zlecenia rozpoczęte zaplanowane na dziś (a tak naprawdę na datę rozpoczęcia zmiany ustawioną w terminalu). Lista może być dodatkowo przefiltrowana do działu (a dział może się uzupełnić na podstawie przypisania do pracownika). Pracownik widzi co ma do zrobienia, wybiera zlecenie, zaznajamia się z opisem. I produkuje.

O szczegółach poczytać można tutaj.

Lista zleceń produkcyjnych do wykonania

Być może produkcja w Twojej firmie jest powtarzalna i doskonale wiadomo z jakich surowców produkować i jakie czynności trzeba wykonać. I być może pracownikom wystarczy informacja co produkować, w jakiej ilości i na jakiej linii. Jeśli tak - przygotuj dla nich (w PDF lub Excel) listę zleceń. W tym celu ustaw w liście planowanych zleceń kolumny, które chcesz na raporcie zobaczyć i wykonaj eksport do PDF/XLS. Wydrukuj i rozdaj pracownikom. Dodatkowo - kolumna Kategoria na wydruku PDF może być oznaczana kolorem, ustawionym w parametrach (Parametry > Parametry planowania > przycisk Zlecenia > zakładka Kategorie zleceń). Może to być przydatne, gdy chcesz, by pilne zlecenia rzucały się pracownikowi w oczy.


Pracownicy już wiedzą co mają robić - czas produkować. I raportować w qcadoo efekty.

Krok 10/11: Rejestracja produkcji