Do rozpoczęcia prac potrzebujesz jeszcze rozdysponować zadania na halę produkcyjną. W tym celu stwórz karty pracy, aby każdy z Twoich pracowników znał przydzielone mu zadania. Karty pracy wskazują wszystkie operacje, które mają być wykonane w celu realizacji konkretnego zlecenia.

Wybierz „Planowanie” i „Karty pracy”. Postępuj dalej analogicznie jak w wypadku generowania zapotrzebowania materiałowego. Nadaj nazwę kartom pracy dla tego zlecenia. Wybierz Przycisk Zapisz Zapisz. Aktywuje się pole „Lista zleceń”. Klikając „Dodaj istniejący”, wybierz z listy zlecenie produkcyjne, dla którego chcesz stworzyć karty pracy. Kolejno wybierz według jakiego podziału chcesz mieć wyszczególnione operacje: produktu końcowego, typu stacji roboczej, działu, bądź bez podziału. Następnie wybierz Generuj Generuj. Teraz karty pracy są już gotowe do wydruku (przycisk Przycisk PDF ).

karta pracy
Formularz karty pracy

Krok 10/11: Rejestracja produkcji