W Parametry > Parametry planowania > przycisk: Planowanie na liniach znajdziesz konfigurację wykresu Gantta

Parametry planowania na liniach
Parametry planowania na liniach
  1. Prezentuj na wykresie Gantta - wskaż, czy chcesz aby wykres Gantta przedstawiał zlecenia produkcyjne czy grupy zleceń

  2. Planuj przezbrojenia w oparciu o - jeśli chcesz, aby przezbrojenia były dobierane zgodnie ze zdefiniowanymi normami ustaw w parametrze wartość: “normy przezbrojeń”.

  3. Ręczny zapis planu - zaznacz parametr. Dzięki temu zmiany poczynione w układzie kafelków w Gantt będą widoczne w zleceniach / grupach zleceń

  4. Wyliczaj czas zleceń przesuwanych z bufora - jeśli chcesz aby przy przesuwaniu zleceń produkcyjnych z bufora był wyliczany czas jego trwania, to zaznacz parametr. Jeśli korzystasz z planu na zmianę (czyli masz zaznaczony parametr Automatyczny plan na zmianę opisany tutaj) to czas trwania będzie wyznaczony przez dodanie planu na zmianę właśnie. Jeśli natomiast parametr Automatyczny plan na zmianę będzie wyłączony - wyznaczymy długość kafelka na podstawie czasochłonności technologii.

  5. Wykrywaj kolizje - zaznacz parametr jeśli chcesz aby kafelki, które na danej linii nachodzą na siebie czasowo (czyli jest kolizja), zostały oznaczone na czerwono

  6. Nie pozwól na kolizje - zaznacz parametr jeśli nie chcesz pozwolić, aby zlecenia na danej linii nachodziły na siebie czasowo. Wówczas będziemy przesuwać kolejne zlecenie, tak by nie nachodziło na aktualnie zmieniane

  7. Rodzaj zapisu - jeśli ustawisz: tylko zapis to zmiany w kafelkach będą dotyczyły tylko dat samego zlecenia. Jeśli natomiast ustawisz: zapisz z przeliczeniem planu na zmianę to oprócz zmiany daty zostanie przeliczony plan na zmianę i wyznaczona nowa data zakończenia. Jeśli nie używasz planu na zmianę - ustaw wartość pierwszą, przyspieszy to działanie.