Każda operacja wykonywana jest w konkretnym miejscu - na dziale, linii produkcyjnej a nawet na stacji roboczej (czy to maszynie, czy stanowisku pracy). W zakładce Stacje robocze w Operacji możesz wprowadzić gdzie dana czynność powinna zostać wykonywana.

Przypisywanie miejsca wykonania do operacji
Przypisywanie miejsca wykonania do operacji

Jakie są możliwości? Dla operacji możesz wskazać następujące informacje:

  1. przypisz do operacji - do wyboru: stacje robocze lub typy stacji roboczych. W zależności od wskazania uaktywni się albo pole z typem stacji, albo tabela ze stacjami roboczymi.
  2. liczba stacji przypisana do operacji - pole wykorzystywane w kalkulacji czasochłonności. Jeśli operację jednocześnie wykonuje więcej niż 1 maszyna, określ tutaj odpowiednią ilość. Dzięki temu czas pracy będzie odpowiednio skrócony
  3. typ stacji roboczych - do wyboru z listy typów
  4. dział - do wyboru z listy działów
  5. stacje robocze - dodaj dowolną ilość stacji z listy, używając przycisku dodawania w tabeli stacji

Określone tutaj: dział i stacje podpowiedzą się do zasięgu technologii. A na podstawie zasięgu technologii przeniosą się do zlecenia produkcyjnego.

Jeśli interesuje Cię planowanie z dokładnością do operacji (czyli funkcjonalność zwana planem na stację roboczą i pracownika stacje robocze w operacji muszą być przypisane. Jeśli operacja w technologii będzie bez stacji - przy planowaniu nie będzie do zadania mogło być przypisane miejsce wykonania, a zatem plan nie będzie pełny)