Masz już zdefiniowane produkty i magazyny, na których będą one gromadzone, oraz strukturę Twojego zakładu. Teraz pora na określenie czynności wchodzących w skład procesu produkcyjnego. W naszym systemie nazywamy je operacjami.

Zdefiniuj operacje wykonywane na produkcji, np. piłowanie, malowanie itd. i przypisz im:

Dodawanie operacji
Dodawanie operacji
  1. normy kosztowe - umożliwiają wprowadzenie godzinowego i akordowego kosztu danej operacji;
  2. normy czasowe - uwzględniają ile czasu trwa dana operacja (TPZ, TJ) oraz ile produktów wykonujemy w danym cyklu.

Wpisanie tych danych nie jest wymagane, jednak podanie ich pozwoli na kalkulację kosztów, planowanie produkcji w czasie oraz pomoże obliczyć czas trwania (realizacji) danego zlecenia.

O sposobie definiowania norm kosztowych dowiesz się więcej tutaj. Jeżeli jesteś zainteresowany stworzeniem norm czasowych dla operacji i potrzebujesz więcej informacji na ten temat, wejdź tu.

Dla operacji możesz też podać produkt, będący jej efektem. Podpowiemy go przy budowaniu technologii.

W zakładce Stacje robocze możesz możesz przypisać na jakim dziale, linii, a nawet stacji roboczej operacja może być wykonywana.

Operację wykonywać może pracownik, pracownik przy wykorzystaniu maszyny, bądź sama maszyna. Do każdej zdefiniowanej operacji możesz dołączyć plik graficzny, np. ze schematem obsługi maszyny. Plik graficzny dołączamy w polu Załącznik

To już prawie półmetek, a teraz jedna z najciekawszych czynności:

Krok 5/11: Zdefiniuj technologię