Mając podstawy produkcji: surowce, linię produkcyjną i zdefiniowaną technologię - możesz przyjąć i obsłużyć zlecenie produkcyjne.

W tym celu wybierz z głównego menu “Planowanie”, następnie “Zlecenia produkcyjne” z podmenu, i przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Wybierz produkt, którego dotyczy Twoje zamówienie (“Produkt”), następnie nadaj nazwę Twojemu zleceniu (“Nazwa”) i podaj ilość planowanych do wyprodukowania sztuk wyrobu. Następnie kliknij przycisk Przycisk Zapisz Zapisz , by zachować dane.

Formularz zlecenia produkcyjnego
Formularz zlecenia produkcyjnego
Możesz utworzyć zlecenie produkcyjne tylko dla tego produktu, który posiada zdefiniowaną technologię.
Zleceń produkcyjnych nie musisz wprowadzać zawsze ręcznie. Jak przyspieszyć i zautomatyzować pracę? Dowiesz się tutaj.

Dla wprowadzonego zlecenia produkcyjnego możesz wyznaczyć czas realizacji. Możesz skorzystać z kilku niezależnych opcji, które daje qcadoo: kalkulacja czasochłonności, produkcja na zmianę czy najbardziej złożony algorytm: plan na stację roboczą i pracownika.

  1. kalkulacja czasochłonności

Nie musisz ręcznie obliczać czasu realizacji zlecenia. Zrobi to za Ciebie qcadoo. W tym celu kliknij przycisk „Czasochłonność” (kliknij zieloną strzałkę, która jest widoczna po prawej stronie, by rozwinąć dalszą część menu rozwiń ). Wprowadź datę “Planowanego rozpoczęcia” zlecenia, “Planowaną ilość” i wybierz przycisk Przycisk Zapisz Zapisz , a następnie przycisk Generuj Generuj. W polu “Data zakończenia”, w wierszu “Obliczona” pojawi się wyliczony czas zakończenia zlecenia.

Następnie wybierz „Kopiuj obliczoną datę do plan. daty zakończenia” i ponownie Przycisk Zapisz Zapisz, by zachować wprowadzone zlecenie. System oblicza czasochłonność biorąc pod uwagę:

  • parametry i wydajność linii produkcyjnej (w tym przykładzie nie mamy zdefiniowanych wartości dla tego punktu)
  • czasy wykonania operacji
  • ilości sztuk do wykonania
  • godziny pracy Twojego zakładu (możesz to definiować w „Danych podstawowych” i zakładce „Zmiany”).
  1. produkcja na zmianę

Jeśli produkujesz seryjnie i jesteś w stanie okreslić normę wydajnościową dla technologii (określającą ile produktu wytworzysz na minutę), to możesz wyznaczyć czasy realizacji poprzez rozłożenie zleconej ilości na zmiany. Oczywiście nie musisz ręcznie liczyć - możesz skorzystać z pomocy qcadoo. Wejdź w szczegółach zlecenia do “Produkcja na zmianę” i wywołaj funkcję Zaplanuj produkcję na zmiany. Więcej o tym jak działa produkcja na zmianę oraz jak skonfigurować qcadoo, by móc z niej skorzystać, przeczytasz tutaj.

  1. plan na stację roboczą i pracownika - opcja ta zakłada, że chcesz planować każdą z wykonywanych czynności. Plan wyciąga operacje z technologii, przypisuje je do stacji roboczych i pracowników, tworzy zadania operacyjne i wyznacza ramy czasowe zlecenia produkcyjnego. Funkcjonalność opisana jest szczegółowo w tej dokumentacji.

Teraz wiadomo ile dokładnie potrwa realizacja zlecenia oraz którego dnia zostanie sfinalizowana.

Jeśli chcesz planować każdą operację zlecenia produkcyjnego musisz zadbać o to, by pojawiły się zadania operacyjne. Ta dokumentacja Cię poprowadzi.

Zanim rozpoczniesz zlecenie produkcyjne, konieczne jest zadbanie o dostępność niezbędnych do produkcji surowców. Pomocne okażą się dostępne w qcadoo MES zestawienia zapotrzebowania materiałowego.

Krok 8/11: Wydruk zapotrzebowania materiałowego