Mając podstawy produkcji: surowce, linię produkcyjną i zdefiniowaną technologię - możesz przyjąć i obsłużyć zlecenie produkcyjne.

W tym celu wybierz z głównego menu “Planowanie”, następnie “Zlecenia produkcyjne” z podmenu, i przycisk Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Wybierz produkt, którego dotyczy Twoje zamówienie (“Produkt”), następnie nadaj nazwę Twojemu zleceniu (“Nazwa”) i podaj ilość planowanych do wyprodukowania sztuk wyrobu. Następnie kliknij przycisk Przycisk Zapisz Zapisz , by zachować dane.

Formularz zlecenia produkcyjnego
Formularz zlecenia produkcyjnego
Możesz utworzyć zlecenie produkcyjne tylko dla tego produktu, który posiada zdefiniowaną technologię.

Nie musisz ręcznie obliczać czasu realizacji zlecenia. Zrobi to za Ciebie qcadoo. W tym celu przejdź do pola „Czasochłonność” (kliknij zieloną strzałkę, która jest widoczna po prawej stronie, by rozwinąć dalszą część menu rozwiń ). Wprowadź datę “Planowanego rozpoczęcia” zlecenia, “Planowaną ilość” i wybierz przycisk Przycisk Zapisz Zapisz , a następnie przycisk Generuj Generuj. W polu “Data zakończenia”, w wierszu “Obliczona” pojawi się wyliczony czas zakończenia zlecenia.

Następnie wybierz „Kopiuj obliczoną datę do plan. daty zakończenia” i ponownie Przycisk Zapisz Zapisz, by zachować wprowadzone zlecenie. System oblicza czasochłonność biorąc pod uwagę:

  • parametry i wydajność linii produkcyjnej (w tym przykładzie nie mamy zdefiniowanych wartości dla tego punktu)
  • czasy wykonania operacji
  • ilości sztuk do wykonania
  • godziny pracy Twojego zakładu (możesz to definiować w „Danych podstawowych” i zakładce „Zmiany”). Teraz wiadomo ile dokładnie potrwa realizacja zlecenia oraz którego dnia zostanie sfinalizowana.

Zanim rozpoczniesz zlecenie produkcyjne, konieczne jest zadbanie o dostępność niezbędnych do produkcji surowców. Pomocne okażą się dostępne w qcadoo MES zestawienia zapotrzebowania materiałowego.

Krok 8/11: Wydruk zapotrzebowania materiałowego